Size bir telefon kadar yakınız
0507 204 61 82
11.07.2018
Psikoloji Lisans Programı
Psikoloji Lisans Programı

Psikoloji Lisans ProgramıSon Başvuru Tarihi

Başvuru Koşulları

Program, Lise diploması sahibi mezunların başvurularına açıktır.

Programın Amacı

Psikoloji; bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak insanın duygu, düşünce ve davranışlarıyla ilgili geniş bir bilgi sahibi olmayı ve elde edilen bu bilgileri insan yaşamındaki sorunları çözmek üzere uygulama içeren dinamik bir disiplindir. Psikoloji Lisans programının amacı; psikolojinin kuram ve yöntemlerini öğrenmenin yanı sıra araştırma ve uygulama alanlarını tanıtmak, sosyal ve beşeri bilimler hakkında öğrencilerimize sağlam bir temel oluşturmaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 • Başvuru Formu (Başvuru Formu merkez tarafından gönderilecektir.)
 • Lisans diploması aslı ve fotokopisi
 • Lisans not çizelgesinin (Transkript) fotokopisi
 • İki adet fotoğraf
 • Kimlik Fotokopisi

Mezuniyet Koşulları

 • Programın tamamlanabilmesi için derslerin tamamının vermesi gerekmektedir.

Bölümün Dersleri

 • Psikolojiye Giriş-I-II-III
 • Sosyoloji-I-II-III
 • Fizyolojiye Giriş
 • Felsefeye Giriş
 • Felsefe Tarihi-I-II
 • Psikoloji Tarihi-I-II-III
 • Sosyal Psikoloji-I-II-III
 • Genel Felsefe
 • Yeni Aile Terapileri
 • Bilim Tarihi-I-II-III
 • Genel Psikoloji-I-II
 • Çocuk Eğitimi-I-II
 • Psikolojik Testler-I-II
 • Öğretim Yöntemleri-I-II
 • Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi-I-II
 • Rehberlik-I-II
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri-I-II
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma
 • Kişilik Kuramları-I-II
 • Özel Eğitim-I-II
 • Psikoloji ve Kültür
 • Aile Psikolojisi
 • Ergenlik Psikolojisi
 • Psikodrama
 • Çevre Psikolojisi
 • Eğitim Psikolojisi
 • Pozitif Psikoloji
 • Fizyolojik Psikoloji
 • Bilişsel Psikoloji
 • Psikopatoloji
 • Deneysel Psikoloji
 • Psikoterapi Yöntemlerine Giriş
 • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

Toplam Mezuniyet Kredisi: 176

 

Soru 1. Psikoloji nedir? Psikolog kime denir?
Psikoloji, insanların davranışlarını, zihinsel süreçlerini ve duygusal yaşamlarını bilimsel yöntemler kullanarak açıklamaya ve değerlendirmeye yönelik temel bir bilim dalıdır.Üniversitelerin Fen ve Edebiyat Fakültelerine bağlı psikoloji bölümlerinden mezun olan öğrencilere psikolog unvanı verilir.
Soru 2. Psikologlar en çok nerelerde çalışırlar?
Psikologların büyük bir çoğunluğu devlet hastaneleri ve özel hastanelerde, kendi özel ofislerinde, madde bağımlılığı merkezlerinde, diyet kliniklerinde görev yaparlar.Eğitim alanında da çalışan çok fazla sayıda psikolog vardır. Örneğin, eğitimci olarak, üniversitede öğretim üyesi ve/veya araştırmacı olarak ve eğitimde psikolojik test uygulaması, değerlendirmesi ve raporlanması alanlarında da psikologlar görev yapmaktadır.Bunların dışında psikologlar çeşitli kamu görevlerinde de yer almaktadırlar. Örneğin, adliyelerde, sosyal hizmetlerde ve emniyette görev yapan psikologlar mevcuttur.Ayrıca, endüstride, halka ilişkilerde ve insan kaynakları alanlarında iş ve işyeri verimini arttırma, işçi ve çalışan güvenliği, çalışan seçimi ve çalışanların ödüllendirilmesi ve yükseltilmesi /işten çıkarılması gibi alanlarda çalışan çok sayıda psikolog vardır.
Soru 3. Psikoloji okursam ilaç yazabilir miyim?
Hayır. İlaç yazma yetkisine sadece tıp fakültesinden mezun olan tıp doktorları ve diş hekimleri sahiptir. Psikologlar, üniversitelerin Fen ve Edebiyat Fakültelerinden mezun olurlar..Bu sebeble bilim doktoru ünvanı alırlar dolayısıylada ilaç yazamazlar..
Soru 4. Psikolojinin yanında başka alanlarada ilgim var ve hangisine yönelmeliyim?
Üniversitenin belirlediği koşullar (belli bir not ortalaması vs.) karşıladığı takdirde Psikolojinin yanında öğrenciler diğer ilgi duydukları alanlarda yan dal ya da çift ana dal programlarını tamamlayabilirler. Örneğin, psikoloji bölümde okuyan ve aynı zamanda da sosyoloji bölümünde çift ana dal yapan bir öğrenci mezun olduğunda her iki alan diplomasına sahip olur. Ültelerinin psikoloji bölümlerinden mezundurlar ve ilaç yazma yetkileri yoktur.
Soru 5. Psikolojinin alt alanları nelerdir?
Psikolojinin bilimsel gelişmelere paralel olarak artan birçok alt alanı bulunmaktadır. Bunların bazıları klinik psikoloji, sosyal psikoloji, deneysel psikoloji, bilişsel psikoloji, gelişim psikolojisi, sağlık psikolojisi, endüstri ve örgüt psikolojisidir.
Soru 6. Psikoloji benim için uygun bir meslek mi?
İnsanın doğasını anlamaya yönelik bir merakınız varsa, insanla çalışmaktan rahatsız değilseniz, doğa bilimlerine, okumaya ve araştırmaya meraklıysanız, sabırlıysanız ve stresle baş etme beceriniz iyiyse psikolojinin sizin için uygun bir meslek olduğunu söyleyebiliriz.
Soru 6. Klinik Psikolog, Psikiyatrist, Psikoterapist ve Danışman arasında ne fark var?
Psikiyatristler tıp eğitimi almış profesyonellerdir; depresyon, psikozlar, şizofreni gibi durumları tedavi etmek üzere ilaç yazabilirler.Klinik Psikologlar çok çeşitli psikolojik testleri uygulamak, psikolojik değerlendirmeler yapmak, çeşitli psikoterapi tekniklerini uygulamak ve danışmanlık yapmak üzere kuramsal ve uygulamalı eğitime sahip profesyonellerdir. Klinik psikologların terapi yaklaşımları sıklıkla organik olmaktan ziyade psiko-sosyal-bilişsel bir doğaya sahiptir.Terapistler tedavi sürecinde yer alırlar. Bir ya da birden fazla tedavi tekniğinde kuramsal ve uygulamalı eğitime sahip profesyonellerdir. Danışmanlar, uzmanlaştıkları alanlarda danışmanlık yapan profesyonellerdir. Danışmanlık endüstri, eğitim, aile, hukuk, gibi yaşamın birçok alanında gereksinim duyulan özel sorunların çözümüne yönelik olarak yapılır.
Soru 7. Psikoloji bölümünden mezun olunca klinik psikolog olacak mıyım?
Hayır. Dört yıllık psikoloji mezunları psikolog unvanıyla mezun olurlar. Diğer tüm alt alanlarda olduğu gibi, klinik psikoloji alanında da uzmanlaşmak isteyen öğrenciler yüksek lisans programlarına başvurarak bu alanda uzmanlık derecesine sahip olabilirler. Klinik psikoloji alanında uzman olabilmek ve gerekli uygulamaları yapabilmek için lisans derecesine sahip olduktan sonra klinik psikoloji alanında doktora ve/veya yüksek lisans eğitimi almak şarttır.
Soru 8. Mezun olduktan sonra yüksek lisans yapmam gerekli mi?
Lütfen çift tırnak gibi özel karakterler kullanmayınız.
Soru 9. Psikoloji eğitimi neleri içerir?
Psikoloji lisans eğitimi temel bilimsel araştırmaya yönelik bilgi ve becerilerin kazanılmasına yönelik dersler (İstatistik, Araştırma Yöntemleri, Laboratuvar Teknikleri, vb.), zorunlu alan dersleri (Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Deneysel Psikoloji, Psikometri, Gelişim psikolojisi, vb.), uygulamalı dersler (Endüstri Psikolojisi, Trafik Psikolojisi, Psikolojik Testler, Gözlem ve Görüşme Teknikleri, vb) ve seçmeli dersleri (Kültürlerarası Psikoloji, Evrimsel Psikoloji, İnsan Cinselliği, Adli Psikoloji, vb.) içerir. Ek olarak, bölümümüzde iki zorunlu staj yer almaktadır. Psikolojide lisans eğitimi uzmanlık-öncesi bir düzey olarak düşünülmelidir. Öte yandan Psikoloji Lisans eğitimine sahip profesyoneller uzmanlık gerektirmeyen birçok alanda işlev görebilmektedir.
Soru 10. Psikoloji lisans mezunlarında işsizlik oranı nedir?
Ülkemizde genel işsizlik oranı -12 civarındadır, psikoloji mezunları için bu oran %4 iken, İEÜ-Psikoloji mezunlarında %2'dir.
Soru 11. Yüksek lisans yapmadan nerelerde çalışabilirim?
Psikoloji bölümü mezunları her hangi bir alt alanda uzmanlaşmadan da çok farklı alanlarda çalışabilirler. İnsan kaynakları ve halkla ilişkiler, Pazar ve piyasa araştırmaları, bilişim, finans, reklamcılık, eğitim sektörleri bu alanlara bazı örneklerdir. Lisans eğitimi sonucunda alınan psikolog unvanıyla devlet memuru kadrolarında da çalışmak mümkündür. İhtiyaç durumunda bu kadrolar ilan edilmektedir.
Soru 12. Psikolog olarak çalışarak ne kadar para kazanabilirim?
Bu sorunun cevabı yaptığınız işe, çalıştığınız yere, uzmanlığınız ve doktoranız olup olmadığına ve tecrübenize göre oldukça değişkenlik göstermektedir. Ancak kabaca bakıldığında yeni mezunların 1500-2500 TL arasında işe başladıkları gözlenmektedir.Alanlara göre bakıldığında ise devlette akademisyen olarak çalışan psikologların kadro ve unvan derecelerine göre: 2300-4800 TL, Vakıf Üniversitelerinde akademisyen olarak çalışan psikologların; 3500-7000 TL,
Soru 13. Mezun olduktan sonra bir psikolog olarak iş bulma şansım ne kadardır?
Birçok farklı kamu ve özel kurum/kuruluşlarda çalışabilen psikologların iş alanlarının geniş olduğunu söyleyebiliriz. Lisans eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamış ve ilgi duyduğu bir alanda yüksek lisans yaparak uzmanlaşmış bir psikoloğun iş bulma şansı daha fazladır.
Bu bölümle ilgili bilgi almak için “Bilgi Talep Formu“nu kullanabilir veya “İletişim Bilgilerimiz” sayfasındaki bilgilerimiz doğrultusunda bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Brussels Capital University
Brussels Capital University, kollektif bir akademisyen çalışmanın ürünü olup uzaktan yani online eğitim veren bir yükseköğretim kurumudur. Brussels Capital University'nin online eğitime dayalı modeli Belçika başta olmak üzere Avrupanın genelindeki farklı üniversitelerin alanında yetkin akademisyenleri tarafından desteklenmektedir.

Eğitim Başvuru Formu

Eğitim Kayıt Formu

Lütfen formu eksiksiz doldurun.

Kişisel Bilgiler

Eğitim Durumunuz

Lütfen bölümünüzü giriniz

Lütfen bölümünüzü giriniz

İstediğiniz eğitim?

Bize iletmek istediğiniz?

Eğitim için gerekli olan;

Kimlik Fotokopisi ve Diploma Fotokopisini
0 507 204 61 82 numaralı telefona
Whatsapp üzerinden gönderebilirsiniz.

1- Kariyer Akademi yönetimi gereken durumlarda program saatlerinde değişiklik yapabilir; değişiklikler katılımcıya önceden bildirilecektir.
2-Katılımcıların kayıt olup ödeme yaptıktan sonra programa devam etmemeleri halinde ücret iadesi yapılmaz ve ücretin tamamı tahsis edilir.
3- Tüm programlarda %80 katılım zorunluluğu olup, bu şartı yerine getirmeyen katılımcılara sertifika verilmemektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

0
  0
  Sepetiniz
  Sepetiniz BoşMağazaya Git
  Konuşma Başlat
  Bize Ulaşın
  Eğitimlerimiz Hakkında Bilgi Almak İster misiniz? Konuşma Başlat butonuna tıklayarak hemen bir eğitim danışmanı ile WhatsApp konuşması başlatın.