Size bir telefon kadar yakınız
0507 204 61 82
04.02.2019
Psikianalitik Psikoterapi Sertifika Programı
Psikianalitik Psikoterapi Sertifika Programı

Psikianalitik Psikoterapi Sertifika ProgramıSon Başvuru Tarihi

PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİ SERTİFİKA PROGRAMI

           

(Son 2 kontenjan)

Psikianalitik Psikoterapi Sertifika Programı;

 • Kontenjan                    : Maksimum 15 kişi ile sınırlıdır.
 • Eğitim saati                  : 50 saat
 • Eğitimin Süresi             :Toplam 3 Ay Sürmektedir.
 • Kredi Kartına                : 9 Taksit imkânı
 • Alacağınız Belgeler      : Anlaşmalı Üniversite ya da dernek onaylı başarı sertifikası verilecektir.

 

 

 • Ayrıntılı Bilgi ve Kayıt : 0(322) 458 0 458  – 0(322) 234 9 234 – 0(507) 204 61 82 – 0(507) 204 61 83

 

 

 • Eğitim süreci: Eğitimlerimizde karma (harmanlanmış ) öğrenme metotları uygulanmaktadır. Kursiyerlerimiz hem online hem örgün hem de matbu dokümanlardan faydalanmaktadır. Kursiyerlerimiz teorik eğitimlerini tamamladıktan sonra İstanbul, Ankara ve Adana başta olmak üzere kursiyer yoğunluğuna göre birçok ilde uygulama ve süpervizyon eğitimlerini tamamlayacaklardır.

 

 

Psikianalitik Psikoterapi Süpervizyon Eğitimlerine Katılmak Mecburi Olmayıp, Her Eğitimden 100 Tl Katılım Ücreti Alınır.

 

 

PSİKİANALİTİK PSİKOTERAPİ ?

 

Psikanalitik kurama göre ruh sağlığı yerinde olan bireylerin egosu gerçeklik prensibinden uzun süre uzaklaşmadan id’in isteklerini uygun koşullar altında ve süperego denetimini inkâr etmeden uzlaştırma yolları arar. Yani psikolojik sağlık id, ego ve süperego arasında kurulan bir dengedir. Psikanalitik kurama bağlı olarak yürütülecek psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri bu dengeyi kurmaya yardımcı olmayı hedefler.

  

 

 

PSİKİANALİTİK PSİKOTERAPİ KURAMSAL TARİHÇE

 

İnsan davranışlarını ortaya çıkaran nedenlerin neler olduğu tarih boyunca insanların ilgisini çekmiş, birçok araştırmanın yapılmasına yol açmıştır. 20. yüzyıla kadar özellikle ruhsal davranışlarmantıklı bir nedene bağlanamamış, yeterli açıklamaları yapılamamıştı. Ruhsal davranış bozukluklarıbu zamana kadar beyindeki yapısal bir bozukluğa, yozlaşmaya (dejenerasyona), sinir zayıflamasına ya da doğaüstü güçlere bağlanma eğilimindeydi.

 

 1. yüzyılın son yılında ve 20. yüzyılın başlarında öne sürülen psikanalitik kuram, normal ve normal dışı davranışları anlamamıza büyük yardımı olan modeller sunmuştur.

 

PSİKİANALİTİK PSİKOTERAPİNİN AMACI ve HEDEFİ NEDİR?

Psikianalitik Psikoterapinin amacı normal bir mutsuzluk yaşayabilmeleri için insanları nevrotik mutsuzluklarından kurtarmaktır.

Psikoanalitik psikoterapinin amacı bilinçdışında yatan çelişkileri bilinç düzeyine çıkarmak ve bir çözüme ulaştırmaktır.

Freud’un yolunu izleyen psikoanalistler, hastanın bilinçdışındaki çelişkilerini değişik yollardan bilinç düzeyine çıkartır ve hastanın bu çelişkilerin farkına varmasını sağlar. Böylece hasta artık kontrolü bilinçdışına bırakmaz davranışlarını bilinç düzeyinde etkiler.

 

PSİKİANALİTİK PSİKOTERAPİNİN TERAPÖTİK TEKNİK VE YÖNTEMLERİ

SERBEST ÇAĞRIŞIM

AMAÇ: Bilinçaltında adeta kilitli olarak gizli kalmış, baskılanmış malzemenin ortaya çıkartılarak yorumlanması ve danışanın iç görü kazanmasıdır

 

YORUMLAMA

AMAÇ: Danışman, danışanın gösterdiği direncin ya da gördüğü rüyanın ne anlama geldiğini danışana göstermek, adeta ona öğreterek onda farkındalık meydana getirmektir.

DİRENCİN ANALİZİ

AMAÇ: Danışman, danışanın gösterdiği direncin ne anlama geldiğini danışana göstermek, adeta ona öğreterek onda farkındalık meydana getirmektir.

 

RÜYALARIN ANALİZİ

AMAÇ: Rüyalar bilinçaltına giden önemli bir araç olduğu için son derece önemlidir. Rüyalar aracılığıyla danışanın bilinçaltı malzemeye ulaşmak hedeflenir.

 

PSİKİANALİTİK PSİKOTERAPİ SERTİFİKASI NEREDEN ALINIR?

 

                PSİKİANALİTİK KURAMTerapi Sertifikası  Adana Kariyer akademi, Uluslararası Psikologlar Derneği, Uluslararası Ruh Sağlığı ve Psikoterapi Derneği ile Üniversite iş birliği içinde yapılmaktadır. Eğitimin sonunda başarılı olduğunuz takdirde üniversite ya da dernek onaylı başarı sertifikanızı alacaksınız.

 

PSİKİANALİTİK PSİKOTERAPİ EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR?

PSİKİANALİTİK KURAMTerapi Eğitimine;

Psikolog, PDR, sosyal hizmetler uzmanı ve psikiyatri hemşireliği unvanına sahip profesyoneller ve Aile Danışmanları, Psikoterapistler, Psikiyatristler, Aile Hekimleri başvurabilir.

Alanda çalışmak isteyen sosyologlar, çocuk gelişim uzmanları, hemşireler, ebeler, koçlar ve kişisel gelişim uzmanları alabilirler. Bu alanlarda okuyan son sınıf öğrencileri de katılabilir.. Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.

Lisans eğitimi farklı olup da bu eğitime başvurmak isteyenler; Psikoloji, Klinik Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık alanlarında yüksek lisansını tamamlamaları gerekmektedir.

 

PSİKİANALİTİK PSİKOTERAPİ EĞİTİMİNİ NİÇİN ALMALIYIM?

 

           Freud’un psikanalitik sistemi, bir kişilik gelişimi modeli ve bir psikoterapi yöntemidir. Davranış temelinde yatan psikodinamik faktörlere açıklamalar getirmiş, bilinçaltının önemine vurgu yapmıştır. Bu ekol temelde bir psikoterapi metodu sunmakla birlikte, insanın her durum ve koşulda anlaşılabilmesine ön ayak olmuştur.

 

Freud’a göre kişilik gelişimi yaşamın ilk altı yılında geçirilen psiko-seksüel aşamaları, bilinçdışı motivasyonlar, biyolojik ve içgüdüsel dürtülerle meydana gelmektedir. Tüm bu içgüdüsel dürtüler bireyi yaşama, büyüme, gelişme ve yaratıcılık doğrultusunda yönetmektedir.

 

PSİKİANALİTİK PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

 

Psikanalizde, birinci düzeyde etkili olduğu durumlar, semptom yaratan psikolojik çatışmalardır. Psikanalizin fobi, obsesif-kompülsif bozukluk, bazı anksiyete bozuklukları, hafif depresyon ( distimik bozukluk), bazı kişilik bozuklukları ve bazı impuls kontrol bozuklukları (aşırı yeme, saldırganlık, kumarbazlık...)’ nda etkili bir tedavi şeklidir. Ancak tanıdan daha önemlisi, hastanın kendisini derinliğine analizde işbirliği sağlanması ve benlik farkındalığını içsel değişime dönüştürebilme yeteneğidir. Eğer terapiste yönelik transferans gerçekleşmezse analiz mümkün olmaz.

  

Psikotikler gerçekçi ve duygusal bağlar kuramamaları nedeni ile dışta bırakılırlar. Transferansın bu gibi kişilerle geliştirilmesi ve çözülmesi mümkün değildir. Analiz olan hastanın früstrasyon toleransı bir patolojik tarzdan dönüşmeyecek ve kontrolünü kaybetmeyecek derecede güçlü olmalıdır. İlaç bağımlılarında, egolarının früstrasyona karşı güçlü olmaması nedeni ile dışta bırakılırlar. Früstrasyon, egonun gücünün direk göstergesidir. Früstrasyon toleransı güçlü ise kişilik güçlü, zayıf ise kişilik zayıftır.

 

PSİKİANALİTİK PSİKOTERAPİ UYGULAMA SURECİ VE KULLANIMI NASILDIR?

 

Psikanalitik süreç bir nevi puzzle’ın parçalarını bir araya getirme işlemidir. Çok hızlı bir değişim ve erken yorumlar terapinin başarı şansını azaltabilir.

 

Terapötik süreçte ilk olarak bilinçaltı görünüm ortaya çıkartılır. Freud önceleri orta derinlikte bir hipnozu bu amaçla kullanmıştır. Daha sonralara hastaları kendilerini tamamen sansürsüz olarak konuşmaya yönlendirmiş, bir dönem sonra ise hastanın tamamen serbest çağrışımlarla bölük pörçük de olsa konuşup, gerekirse susmalarına izin verip, onları gözlemleme yoluna gitmiştir.

 

Klasik psikanaliz modelinde baş kısmı hafif yükseltilmiş bir divan başroldedir. Danışan bu divana rahatça uzanmakta, terapist hastanın baş tarafında, onun göremeyeceği pozisyonda oturmaktadır. Hastadan tamamen serbest çağrışımlar şeklinde aklına ilk gelen konudan başlayarak konuşması istenir. Hasta anılarıyla ilgili düşünce ve duyguların yanı sıra yorumlara da girer. Terapistmümkün olduğunca yorumsuz ve nötrdür. Sadece bazı ayrıntıları sormak için küçük saplamalar yapar.

 

PSİKİANALİTİK PSİKOTERAPİ SERTİFİKASI NE İŞE YARAR?

 

Psikianalitik Psikoterapi aldıktan sonra eğitimin ve sertifikanın verdiği yetki ile kendinize yeni bir unvan katmış olursunuz. Hem psikoterapi yapabilir hem de aktif olarak yaptığınız danışmalarda Psikianalitik Psikoterapi kuram ve teknikleri uygulayabilirsiniz.

 

PSİKİANALİTİK PSİKOTERAPİ SERTİFİKASINI KİM VERİYOR?

 

Adana Kariyer Akademi, Uluslararası Psikologlar Derneği, Uluslararası Ruh sağlığı ve Psikoterapi Derneği ile Üniversite işbirliği içinde eğitim ve sertifika verilmektedir.

 

PSİKİANALİTİK PSİKOTERAPİ EĞİTİMİNE

 KAYIT OLMAK İÇİN:

0322 458 0 458  – 0322234 9 234

0507 204 61 82  /  0507 204 61 83

 

PSİKİANALİTİK PSİKOTERAPİ  EĞİTİMİNİN UYGULAYICI EĞİTİMİNİN SÜRESİ VE ŞEKLİ:

 

                Psikianalitik Psikoterapi Uygulayıcı Eğitimi Sertifika Programı internet ortamında uzaktan eğitim imkânıyla verilmektedir. PSİKİANALİTİK KURAMTerapi uygulayıcı eğitiminin eğitim süresi 6 aydır. Eğitime ait video ve dokumanlar uzaktan eğitim sistemine yüklenmiş olup, kursiyerler 7/24 istedikleri zaman sisteme girebilir ve istedikleri kadar izleyebilirler.

 

Psikianalitik Psikoterapi eğitimimizde karma (harmanlanmış ) öğrenme metotları uygulanmaktadır. Kursiyerlerimiz hem online hem örgün hem de matbu dokümanlardan faydalanmaktadır. Kursiyerlerimiz teorik eğitimlerini tamamladıktan sonra İstanbul, Ankara ve Adana başta olmak üzere kursiyer yoğunluğuna göre birçok ilde uygulama ve süpervizyon eğitimlerini tamamlayacaklardır.

 

Psikianalitik Psikoterapi Uygulayıcı Eğitimi;

 

Eğitimin süresi: 6 ay / 50 saat

Eğitim şekli: Uzaktan eğitim sistemi ile A-senkron video ve dokumanlar üzerinden gerçekleşir.

Katılımcı sayısı: 15

Sınav şekli ve türü: Çoktan seçmeli sınav olup, uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılır.

Sınavın soru sayısı: 20

Sınav hakkı: Tüm kursiyerlerimiz 5 kez sınav hakkına sahiptir. Sınav ücreti alınmaz.

Sertifika sınavı başarı puanı: Sınavda Başarılı Olmak İçin En Az 50 Almak Gerekir.

 

 

Psikianalitik Psikoterapi Uygulayıcı Eğitiminde Uzaktan eğitim nasıl alınacak?

 

Uzaktan Psikianalitik Psikoterapi Uygulayıcı Eğitimi sertifika Programı nasıl alınacak?

 

Psikianalitik Psikoterapi Uygulayıcı Eğitiminin işleyiş süreci;

Kesin kayıt sürecini tamamlayan kursiyerlerimize kullanıcı adı ve şifresi sms ya da e-mail yoluyla yollanır.

 • Kullanıcı adı ve şifresi ile uzaktan eğitim platformuna giriş yapılır.
 • Eğitim videoları, ders dokümanları ve sınavınız sisteme yüklü halde gelir.
 • Eğitim süresi boyunca dilediğiniz zaman 7/24 derslerinizi izleyebilirsiniz.
 • Eğitim süresi dolmadan sınavınızı tamamlamalısınız.

 

Psikianalitik Psikoterapi Uygulayıcı Eğitimi Ödeme seçenekleri: 

1.Eğitimlerimizi %100 güvenli ödeme altyapımız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz?

2.Havale, EFT ya da bankamatikten ödeme yapmak isterseniz.

 

 

İBRAHİM HALİL CAN

ZİRAAT BANKASI – CEMALPAŞA ŞUBESİ

ŞUBE KODU:2090

HESAP NO: 29256436- 5003

IBAN: TR120001002090292564365003

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

0
  0
  Sepetiniz
  Sepetiniz BoşMağazaya Git
  Konuşma Başlat
  Bize Ulaşın
  Eğitimlerimiz Hakkında Bilgi Almak İster misiniz? Konuşma Başlat butonuna tıklayarak hemen bir eğitim danışmanı ile WhatsApp konuşması başlatın.