Size bir telefon kadar yakınız
0507 204 61 82
11.01.2018
Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans Programı
Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans Programı

Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans ProgramıSon Başvuru Tarihi

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ TEZLİ  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2024 Kayıtları Başladı (Bu fiyattan son 9 kontenjan)

Hemen Satın Al, Eğitimin Hemen Başlasın, En Uygun Fiyattan Yararlan.  

 

Dil ve konuşma terapisi; yeni doğandan yaşlılık dönemine kadar uzanan geniş bir yelpazede insan yaşamını etkileyebilecek iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının önlenmesi, değerlendirilmesi, rehabilitasyonu ve bilimsel incelenmesini yapan, kendi mesleki otonomisine sahip bir meslek dalıdır. Dil ve konuşma terapisine ihtiyaç duyanların oranı dünyada oldukça yüksektir. Bu nedenle de Dil ve Konuşma Terapisi bugün dünyada en çok tercih edilen ve en rekabetçi mesleklerden biridir.

Dil ve konuşma terapisi yüksek lisans programı birçok farklı bilim alanının bütünlenerek uygulamalı olarak eğitimlerinin verildiği bir yüksek lisans programıdır. Eğitim süresince klinik çalışmalar yapılmaktadır. Dil ve konuşma terapisi Yüksek lisans programından mezun olanlar uzman dil ve konuşma terapisti olarak çalışabilirler. Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programı mezunları dil ve konuşma terapisti unvanını alabilmektedir.

 

Dil ve konuşma terapisti olmak için yüksek lisans programının başarılı bir şekilde tamamlanması gerekir. Dil ve konuşma terapistliği meslek olarak ülkemizde yeni yaygınlaşan bir meslektir. Avrupa’da dil ve konuşma terapistliği meslek olarak çok daha uzun zamandır yaygın olarak işlev görüyor. Brussels Capital University Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programı bu alanda eğitim alıp terapist olabileceğiniz eğitimi sunmaktadır.

 

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Dil ve Konuşma Terapisi lisans mezunları veya herhangi bir lisans programından mezun olup da yüksek lisans ve doktorasını dil ve konuşma terapisinde yapan herkes dil ve konuşma terapisti olabilir. Türkiye’de herhangi bir lisans programından mezun olmak, Dil ve Konuşma Terapisi yüksek lisans programına başvurmak için yeterlidir. Herhangi bir ALES şartı, yaş sınırlaması, mülakat sınavı,  KPDS yada ÜDS şartı bulunmamaktadır.

                Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans Programı, 4 yıllık lisans diploması sahibi üniversite mezunlarının başvurularına açıktır.

 

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ İŞ İMKÂNI NELERDİR?

Türkiye’de halen Dil ve Konuşma Terapisi Lisans programı açılmadığından mezunları bulunmamaktadır. Türkiye’de 2,5 milyon Dil ve Konuşma güçlüğüne sahip birey için terapist bulmak imkansız bir hal almıştır. Avrupa ve Amerika’da 1800’lü yıllarda gelişmeye başlayan bu meslek dalı bir yüz yıl geçmesine rağmen ülkemizde daha 2011 yılında meslek dalı olarak tanınması daha yeni gerçekleşmiştir. Ülkemizde yüzlerce üniversite varken halen birkaç üniversitede Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerinin olması ve sınırlı kontenjanın bulunması bu alanda büyük bir açık bırakmıştır.

 

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 • Başvuru Formu (Başvuru Formu merkez tarafından gönderilecektir.)
 • Lisans diploması aslı ve fotokopisi
 • Lisans not çizelgesinin (Transkript) fotokopisi
 • Dört adet vesikalık fotoğraf
 • Kimlik Fotokopisi
 • İkametgâh

 

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
 • Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
 • Dil Ve Konuşma  Gelişimi
 • Temal Anatomi
 • Dil Bilimine Giriş
 • Oyun ve Dil Gelişimi
 • Çocuklarda Dil ve Konuşma Bozukluğu
 • Konuşma Sesi Bozuklukları
 • Konuşma Akustiği ve Fonetik
 • Klinik Eğitsel Değerlendirme Ve uygulamaları
 • Arkitülasyon Ve Fonolojik Bozukluklar
 • Ses Bozuklukların Değerlendirme ve Terapi Yöntemi
 • SEMİNER + TEZ

 

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDAN MEZUNİYET KOŞULLARI
 • Programın tamamlanabilmesi için 9 dersin tamamının vermesi ve bitirme tezini tamamlaması gerekmektedir.

 

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ EĞİTİMİNDEN SONRA NERELERDE ÇALIŞABİLİRSİNİZ?

Dil ve konuşma terapisti unvanı ile mezun olanlar hem sağlık hem de eğitim kurumlarında, istihdam olanaklarına sahiptirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri kurabilecekleri gibi hekim ve diğer profesyonellerle birlikte ekip çalışması içinde yetkin hizmet edebilecekleri kliniklerde hizmet sunabilirler.

 • Hastanelerde,
 • Okullarda,
 • Özel Eğitim kurumlarında,
 • Kliniklerde,
 • Danışmanlık merkezlerinde,
 • Kendi Açacakları Kliniklerde
 • Özel Merkezlerinde  çalışabilirler.

 

BRUSSELS CAPİTAL UNİVERSİTY

                Brussels Capital University, kollektif bir akademisyen çalışmanın ürünü olup uzaktan yani online eğitim veren bir yükseköğretim kurumudur. Brussels Capital University’nin  online eğitime dayalı modeli İngiltere başta olmak üzere  Avrupa’nın genelindeki farklı üniversitelerin alanında yetkin akademisyenleri tarafından desteklenmektedir.

Brussels Capital University , İngiltere’nın sistematik ve başarılı eğitim sistemini online eğitim modeli ile dünya ülkelerine tanıtmak, üniversite eğitimini yerelden başlayıp globale yayarak öğrencilerini Avrupa Birliği standartlarında eğitmeyi amaçlayan kurumsal bir eğitim kurumudur.

Brussels Capital University, temsilcilik verilen ülkedeki eğitimlerin İngiltere eğitim sistemine paralel online eğitim sistemi ile kendi ülkesindeki akademisyenler tarafından verilmesini amaçlamakta, ayrıca temsilcilik verilen ülkenin akademisyenleri ve öğrencileri  Brussels Capital University çatısı altında buluşarak üniversite eğitimine yeni bir yaklaşım getirmeyi hedeflemektedir.

                Brussels Capital University çok önemli sosyal sorumluluk projelerinin de sahibidir ve bu projelerin gerçekleşmesi için birçok sivil toplum kuruluşuyla işbirliği yapmaktadır. Bilindiği üzere bedensel engelliler ayrıca sosyal kısıtlamalardan dolayı yükseköğrenimini tamamlayamayan önemli bir kesim ülkemizin ve dünyadaki gelişmekte olan ülkelerin önemli bir sosyal sorunudur. Bu dezavantajlı grupların yükseköğrenimini tamamlaması bu şekilde kişisel gelişim, meslek edinme ve sosyalleşme gibi kazanımlar elde etmeleri Brussels Capital University nin temel kuruluş amaçları arasındadır.

Brussels Capital University, kollektif bir akademisyen çalışmanın ürünü olup uzaktan yani online eğitim veren bir yükseköğretim kurumudur. Brussels Capital University nin online eğitime dayalı modeli Belçika başta olmak üzere Avrupa’nın genelindeki farklı üniversitelerin alanında yetkin akademisyenleri tarafından desteklenmektedir.

 

BRUSSELS CAPİTAL UNİVERSİTY HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

 1. Kayıt dönemi ve kayıt için gerekli şartlar\evraklar nelerdir?

Ön lisans ve lisans bölümlerine kayıt yaptırmak için en az lise, yüksek lisans bölümlerine kayıt yaptırmak için en az lisans mezunu olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Kayıt için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:
– Diploma ve transkript,
– Nüfus cüzdanı fotokopisi,
– İkametgâh belgesi,
– 4 adet fotoğraf

 

 1. Uzaktan eğitim nedir?

Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme yöntemlerine alternatif olarak hazırlanmış bir öğrenme metodudur. Bu metotta, öğrenciler için geliştirilmiş verimli programlar mevcuttur. Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal bir eğitim faaliyetidir. Böylece, öğrenim hayatına devam etmek isteyen öğrenciler, mekânsal değişiklik yapmadan bilişim teknolojileri aracılığıyla öğrenimlerine kolaylıkla devam edebilmektedirler.

 

 1. Sınavlar ne şekilde yapılıyor?

Brussels Capital University’de sınıf geçme, sınav değil proje esasına dayanır. Öğrenciye belirli dönemlerde aldığı dersler üzerinden bir proje konusu verilir. Öğrencinin bu proje ödevleri puanlamaya tabi tutulur. Bu şekilde öğrencinin ders başarı durumu belirlenir. Bu yöntemle aynı zamanda öğrencilerin edinmiş oldukları bilgileri somut olarak kullanmaları istenir ve sağlanır.

 

 1. Mezun olduğum takdirde YÖK denkliğim olacak mı?

Üniversite, birçok ülkede akredite edilmiş olup, T.C. kanun ve hükümlerine göre, uzaktan eğitim – Açıköğretim sisteminde ders veren bir kurum olduğu için ÜLKEMİZDE YÖK DENKLİĞİ YOKTUR.

           Programa kayıt yaptıran öğrencinin mezun olduktan sonra, bireysel başvuru ile YÖK Denkliği alması için istenen evraklarla başvuru yapabilir Ancak bu işlem bireyin kendi inisiyatifinde olduğu için kurumumuz bu konuda herhangi bir güvence vermemektedir.

 

 1. Yabancı dilde eğitim veriyor musunuz?

Brussels Capital University, Türkiye’de, Türkçe eğitim vermektedir. Brussels Capital Üniversity faaliyetle olduğu A.B.D, İngiltere ve Belçika’da ise o ülkelerin geçerli resmi dillerinde eğitim verir. Ancak eğitim materyallerinde ve öğrenim kadrosundaki değişikliklerle gelecekte farklı dillerde eğitimler sunmak da hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

 

 1. Devam zorunluluğu var mı?

Brussels Capital University’de devam zorunluluğu yoktur. Dersler istenilen zaman aralığında çalışılabilir. Bununla beraber ders takibi yapılmaktadır; ancak bitirilmeyen dersler için öğrencilere proje verilmemektedir. Bu sebeple öğrencinin dersleri aksatmadan çalışması çok önemlidir.

 

 1. Eğitim materyalleri nelerdir?

Öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu temel materyaller, bilgisayar ve internet bağlantısıdır. Bu temel materyaller vasıtasıyla öğrenciler, Brussels Capital University tarafından yönlendirilen dersleri takip etmektedir.

 

 1. Sınıf ya da ders tekrarı var mı?

Brussels Capital University’ nin geçme notu 70’dir. Öğrenci hazırladığı projeden en az 70 puan almak durumundadır. Yeterli notu alamadığı sürece diğer dönemin derslerini alamayacaktır. Dolayısıyla, başarısız olma durumunda öğrenci, sonraki dönem aynı dersi yeniden alacak ve yeniden ödev hazırlayacaktır.

 

 1. İki yıllık mezunlar için sınavsız geçiş imkânı sunuyor musunuz?

Evet. Öğrenci o zamana kadar gördüğü derslerden muaf tutularak geçiş yapması sağlanabilir. Sınavsız geçiş yapmak isteyen öğrencilerden transkript istenir.

 

 1. Sizden alacağım lisans diplomamı yurt dışındaki üniversitelerden tanıyan var mı?

Üniversitemizden alınan diploma uluslararası geçerliliği olan bir diplomadır. Yurt dışında benzer şekilde eğitim veren üniversitelerde geçerlidir ve bu üniversitelere master veya doktora programlarıyla ilgili başvuruda bulunabilir. Başvurulan üniversite öğrencilerin yeterliliklerine bakarak başvuruyu kabul eder veya etmeyebilir.

 

 1. Üniversitenizde, ikinci üniversite olarak kayıt yaptırma imkânım var mı?

Evet. Özellikle herhangi bir lisans bölümünü bitirip çalışan insanlarımız, bu sayede hem okumak istedikleri başka bölümlerde öğrenip görebilecekler hem de iş hayatlarına devam edebileceklerdir.

 

 1. İstediğim zaman kaydımı sildirme imkânım var mı?

Kayıt sildirme işlemi belli koşullar sağlandığı müddetçe mümkündür. Bu koşullar, Brussels Capital University Kayıt Sözleşmesi’nde açıkça beyan edilmiştir; ayrıca kayıt görüşmesi esnasında öğrencilere teferruatlı bir şekilde anlatılacaktır.

 

 1. Brussels Capital University neden ekonomik?

Brussels Capital University, bilinçli bir tercihle kar marjını oldukça asgarilere çekmiştir.

Brussels Capital University, uzaktan eğitim metoduyla hizmet vermektedir. Uzaktan eğitimde maliyetler minimuma inmektedir. Bu durumda direkt olarak öğrencilere yansıtılmaktadır.

Brussels Capital University olarak ilk arzumuz, sosyal ve ekonomik sebeplerle okuyamayan kimselerin; ya da hâlihazırda çalışan fakat yeni bir bölüm daha okumak isteyen vatandaşlarımıza en cazip öğrenim imkânlarını sunabilmektir.

                Brussels Capital University’nde öğrenci, uzaktan eğitimde, örgün eğitime harcadığı masraftan da muaf olmaktadır. Örneğin, şehir değiştirme masrafları, konaklama masrafları ve yol masrafları gibi.

 

16.Brussels Capital Universitesinde ödeme ve kayıt silinmesi nasıl olur?


 • Taksitlerini üst üste 3 ay ödemeyen öğrencilerin kayıtları askıya alınır, 4 ay sistem tarafından otomatik olarak silinir. Fakat geçerli mazeret bildiren öğrencilerin durumu özel bir dilekçe ile ayrı değerlendirilir.
 • Kayıt yaptıran bu ödeme koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır ve kaydı silindiğinde herhangi bir hak talep edemez.
 • Eğitim ücretleri İngiltere Merkez Ofisi tarafından Euro üzerinden belirlenir. Fakat Türkiye Ofisi tarafından kur sabitlenebilir ve bu ücret üzerinden kampanya veya burs indirimleri sağlanabilir. Kayıt yapıldığı andaki kur baz alınır ve kur artışından öğrenciler etkilenmez.

 

      17.Ödemeler Kişinin Ödeme Şartlarına Göre Değişir Mi?


Evet. Kayıt şartlarını kabul edip ödeme konusunda peşin veya taksitli ödemeler dışında kendi şahsi ekonomik durumuna göre ödeme yapacak kişilere şahsi ödeme tablosu çıkarılır. Bu muhasebe departmanı ile öğrencimizin karşılıklı varacağı uzlaşının bir ödeme protokolüne bağlanmasıyla mümkün olmaktadır. Bu durumda kişi ilk aylar çok az bir bedelle ödemeye başlayıp ardından peşin ya da toplu balon ödemeler yapabilir. Tek şart bunun önceden belirlenen bir takvime göre yapılmasıdır.

 

 1. ÖDEME SEÇENEKLERİ VE ŞARTLARI NASILDIR?

Ödemeler, TL üzerinden tahsil edilir ve eğitim tarihinde yapılan anlaşma ile sabitlenir. Ödemelere dair muhtemel aksaklıklar konusunda tarafımızı önceden bilgilendirmeniz elbette önemlidir. Ödemelere KDV dâhil olup, her ödemeniz için tarafınıza fatura verilir.

 

 1. Brussels Capital Universitesinde Burs İmkânları ve Oranları nelerdir?

Üniversitemiz başarılı olan öğrencilerin yanı sıra engelli ve sosyal kısıtlılıktan dolayı yüksek öğrenim imkanı olmayan kişilere anlaşmalı olduğu ve protokol yaptığı sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla kayıt öncesi ya da öğrenim sürecinin belli dönemlerinde burs imkanı sağlamaktadır. Burs imkanı şartları ve oranlarıyla ilgili bilgi ve formu eğitim danışmanlarımızdan talep edebilirsiniz. Burs imkanı yüzde 15 ila yüzde 80 oranında değişmekte bu oranı engel durumu ve oranı ile başarı ortalaması belirlemektedir.

 

 1. Brussels Capital Universitesinden erken mezun olunabilir mi?

Evet, erken mezun olunabilir. Bu durum kredili sistemi uyguladığımız için mümkündür. Uluslararası standartları aşmamak koşuluyla öğrencilerimiz erken mezun olabilir. Online kredili sistem örgün eğitimin hantallığını sınıfa ve öğretmene bağlılığı ortadan kaldırdığı için öğrenci merkezli ilerleme imkanı verir .Buda sizin hızınıza ve performansınıza bağlı olarak normal zamandan çok daha kısa sürede mezun olmanızı sağlar.

 

 1. Brussels Capital Universitesinde ders işleme ve proje ödev hazırlama yöntemleri nasıldır?

Brussels capital university,  global bir online eğitim kurumu olarak dersleri temel olarak teknolojik imkanları kullanarak online verir. Bunun yanı sıra bölüm ya da programa bağlı olarak nisbi oranda kendi merkez binasında örgün olarak verebilmektedir. Genel olarak otomasyon sistemi bunun yanı sıra danışman hocanın mail gönderimi ve video paylaşım sistemlerinde ders işlemede birer alternatif olarak kullanılırlar. Kimi zaman ders içerikleri pdf veya word formatıyla da öğrenciye gönderilerek derslerin hızlı ve etkin aktarılması sağlanır. Bazı bölümlerin dersleri bütün ya da parça olarak işlenecek kitapların listesinin verilmesi suretiyle işlenebilir. Buna psikoloji bölümü dersleri örnek gösterilebilir. Kimi zamanda bölüm sorumlusu ders notlarını çoğaltılması suretiyle öğrenciye aktarabilir. Brussels Capital University çok çeşitli uzaktan eğitim modüllerini bünyesinde barındırmaktadır.

 

 1. Brussels Capital Universitesinde sınav sistemi var mıdır, alternatifi nedir?

Brussels Capital Universitesi bünyesinde hâlihazırda sınav sistemi yoktur. Sınav sistemlerinin hantallığı ve öğrenciye ciddi bir katkı sağlamadığı düşüncesi ve tecrübesi bizleri proje ödevi hazırlama yöntemini kullanmaya itmiştir. Bu yöntemde öğrencinin araştırmaya ve daha fazla öğrenmeye ittiği tecrübemizle sabittir. Proje ödevi verilen her ders için danışman hocanın belirlediği bir konuyu ödev olarak hazırlamaya dayalıdır. Ödevin sınırlarını ve çerçevesini danışman hoca belirler. Bu ödevden alınacak not ise sizin geçme notunuzu belirler. Notlar sayısal olarak değil sayısal karşılığı olan sembol olarak verilir.

 

 

 1. Türkıye’de Brussels Capıtal Unıversıty’in hukukı durumunu açıklar mısınız?

Türkiye Brussels Capital University, YÖK yönetmelik ve kanunlarına tabi değildir. Türkiye bir Enformasyon ve kayıt bürosudur. Tüm vergi, sigorta vb. yükümlülükler ise TC. Kanunlarına göre gerçekleştirilir. Akademik ve teknik, idari kadro rektörlüğe bağlıdır.

 

 1. BRUSSELS CAPITAL UNIVERSITY AVANTAJLARI NEDİR?

 • Zamandan ve mekândan bağımsız eğitim almanızı sağlar.
 • Başkasının değil sizin istediğiniz zamanda eğitim alabilme imkanınız olur.
 • Öğrenim görenin kendi öğrenim hızında eğitim alabilmesine imkan tanır.
 • Maliyet etkin bir eğitim sunar. Ucuz ve kaliteli eğitim ile barınma, taşınma, yeme-içme maliyetlerinden kurtulma imkânı sağlar
 • Konusunda uzman akademisyenlerin yönlendirmesiyle, akademik ve sosyal danışmanlık ile en doğru programı seçme imkânı sağlar.
 • Örgün öğretimden farklı olarak kaçırılan dersin sınırsız bir şekilde izlenebilmesi nedeniyle ders kaçırmak diye bir şey yoktur. Sonsuz telafi imkanı sunar.
 • Uluslararası geçerlilik ve akreditasyon sistemi ile tüm dünyada geçerli diploma almanızı sağlar.
 • İstediğiniz zamanda eğitime başlama ve bitirme imkânı sağlar.
 • Fırsat eşitliği sağlayarak aradaki duvarların kaldırılmasıyla toplumsal gelişime katkıda bulunur.
 • Tüm bireylerin eğitimden eşit bir yararlanmasını sağlar.
 • İnternet ortamının tüm avantajlarının kullanımını sağlar.
 • Bilginin devamlı güncellenerek daha kaliteli eğitimin verilmesinin önünün açılmasını sağlar.
 • Daha hızlı ve daha etkin geri bildirim imkanlarını sağlar.
 • Yüzyüze öğrenme imkânı bulunmayan öğrencilere erişilmesi imkanını sağlar.
 • Daha merkeziyetçi bir sistem olması sebebiyle eğitimde kalitenin artmasını sağlar.
 • Sağlanan teknolojik gelişmeler ve imkânlar nedeniyle eğitimin daha kolay ve hızlı transfer edilerek eğitimin sürdürülebilir olmasını sağlar.
 • Bireylerin farklı eğitim gereksinimi duymaları ve mevcut eğitim sisteminin bunu karşılayamadığı durumlarda yeni olanaklar geliştirerek, bireysel, bağımsız öğrenme ile kitle eğitiminin yapılabilmesini sağlar.
 • Geleneksel eğitim uygulamalarındaki aksaklıkları giderici yeni seçenekler yaratılmasına imkan verir.
 • Mevcut eğitimin dışında kalan bireylere eğitim olanağı yaratan yeni modeller oluşturur.
 • Dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan öğrenci ve eğitimciler aralarında etkili iletişim kurma fırsatı sağlar
 • Psikolojik sorunlar yaşayan öğrencilere(örneğin sosyal fobi) rahatlık sağlayarak eğitimlerini tamamlama fırsatı sunar.
 • Multimedya öğeler ve teknolojik imkânlar sayesinde öğrencilerin zengin ve kolay kullanılabilen içeriklerle öğrenmenin kalıcı olmasını sağlar.
 • Eğitimini Tamamlayamamış Yöneticiler İçin Yüksek Lisans ve Doktora imkanı sağlar.
 • ALES belgesi olmayanlar için Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine başlama imkanı sağlar.
 • Yaşam Boyu Öğrenme fırsatları sunar.
 • İhtiyaç Anında Öğrenme ile daha kalıcı öğrenebilme fırsatları sunar.
 • Yer ve şartlara göre ayarlanan öğrenme imkanı ile daha kalıcı öğrenebilme imkanı sunar.

 

 

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

Eğitim Kayıt Formu

Lütfen formu eksiksiz doldurun.

Kişisel Bilgiler

Eğitim Durumunuz

Lütfen bölümünüzü giriniz

Lütfen bölümünüzü giriniz

İstediğiniz eğitim?

Bize iletmek istediğiniz?

Eğitim için gerekli olan;

Kimlik Fotokopisi ve Diploma Fotokopisini
0 507 204 61 82 numaralı telefona
Whatsapp üzerinden gönderebilirsiniz.

1- Kariyer Akademi yönetimi gereken durumlarda program saatlerinde değişiklik yapabilir; değişiklikler katılımcıya önceden bildirilecektir.
2-Katılımcıların kayıt olup ödeme yaptıktan sonra programa devam etmemeleri halinde ücret iadesi yapılmaz ve ücretin tamamı tahsis edilir.
3- Tüm programlarda %80 katılım zorunluluğu olup, bu şartı yerine getirmeyen katılımcılara sertifika verilmemektedir.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 16 YORUM
 1. Ayse Meltem MUSTAFA dedi ki:

  Dil ve konuşma Terapisi yüksek lisans kaç yıl devam ediyor? Her yıl ödeme yapılacak mı? (Kayıt için)
  Okuldan alınan öğrenci belgesi ile Türkiye’de hastanelerde, terapist yanında staj yapabilir miyiz? Hangi ülkelerde denkliği var? Yurt dışında sadece vakıf üniversiteleri nde mi çalışma hakkımız var? (Hastanelerde, okullarda çalışabilirsiniz? Yurt dışında muayenehane açabilirsiniz? Rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirsiniz? (Yurt dışında)
  Bu konularda bilgilendirmesi istiyorum Teşekkürler

  1. admin dedi ki:

   Türkiyede Denkliği Yoktur. Merkezi İngilterede olan ve online sistemler üzerine kurulmuş bir üniversitedir.
   türkiye de devlet kurumlarında yada akademik anlamda geçerliliği yoktur. genelde özelde çalışanlar, ünvan almak için bu eğitimleri tercih etmektedirler.

 2. Buket Carlier dedi ki:

  Merhaba , Dubai de yaşadığım için uzaktan dil ve konulma terapistliği eğitimi ile ilgileniyorum, eğitim ne kadar sürüyor ve sonrasında tam olarak ünvan ne olacak, İngilizce öğretmeniyim bu eğitimi tamamladığım takdirde yurtdışında terapist olarak başka bir denklik yada eğitime gerek olmadan çalışmak mümkün oluyor mu, daha detaylı bir bilgi verrmisiniz, şimdiden teşekkürler

  1. admin dedi ki:

   Merhaba, dil konuşma terapisi yüksek lisansını yaptıktan sonra ünvanınız elbette terapist olur, denklik konusunda çalışmayı düşündüğünüz ülkenin ilgili birimlerine sormanız gerekir. isterseniz sitemizdeki numaralar üzerinden whaatsaap tan arayıp detaylı bilgi alabilirsiniz.

 3. Buket Carlier dedi ki:

  Bir de ders programını görmek mümkün mü

  1. admin dedi ki:

   Elbette Arayıp mail ile ders programlarını isteyebilirsiniz.

   1. admin dedi ki:

    Eklendi ders programı efendim.

 4. Şeyma dedi ki:

  Merhaba sertifikayi aldıktan sonra ne gibi iş imkanlarına sahip oluruz

 5. Muge dedi ki:

  Ulkemizde dil konusma rerapisligi alip denklik alan varmi

 6. Erkan dedi ki:

  Denkliği yoksa boşa zaman ve para kaybı…

 7. ayşe dedi ki:

  Ders programını saatleri mail olarak atarmısınız

 8. Neva dedi ki:

  Merhaba rehabilitasyonlarda dil ve konusma terapistligi diplomam geçerli olacak mi

  1. Kariyer Akademi Adana dedi ki:

   merhaba, rehabilitasyon merkezlerinde devletten ödeme alındıgı için anlaşmalı üniversiteden diploma almanız gerekmektedir.

 9. Hediye dedi ki:

  Merhaba, dil konuşma da yüksek lisans yapıldığı takdirde normal şartlarda diploma alınır buradan da diplomamı alınacak? Ayrıca ülkemizde bu diplomanın denkliği yok ise hangi ülkelerde geçerliliği var? Denkliği yokken özel bir muayenehane açılabilir mi? Eğitimler sanırım online

  1. Kariyer Akademi Adana dedi ki:

   Merhaba Hediye hnm, Yüksek Lisans yaptıktan sonra diploma alacaksınız, Bu Diplomanın Ülkemizde YÖK denkliği yok (Online Üniversitelerin Hiç Birinin Denkliği YOK), Maalesef denklik yokken özel muayenehane açamazsınız, Ama muayenehane açma şartlarını başka şekilde yerine getirip, bu diploma ile uzman ünvanınızı kullanabilirsiniz. Eğitimler Danışman hocalar eşliğinde uzaktan sistemle yürütülmektedir.

 10. Ayşenur dedi ki:

  Özel bir eğitim kurumunda çalışmayı düşünüyorum.Bu diploma ile ünvan almış oluyor muyum?

BİR YORUM YAZIN

0
  0
  Sepetiniz
  Sepetiniz BoşMağazaya Git
  Konuşma Başlat
  Bize Ulaşın
  Eğitimlerimiz Hakkında Bilgi Almak İster misiniz? Konuşma Başlat butonuna tıklayarak hemen bir eğitim danışmanı ile WhatsApp konuşması başlatın.