Çocuk ve Ergen Danışmanlığı Hizmeti -kariyerakademiadana.com

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

ÇOCUK VE ERGEN PSİKOLOGU

Anne karnında başlayan hayat yolculuğumuz çocukluk, ergenlik ve yaşlılık dönemleriyle devam etmektedir. Hayat yolculuğunda geçirmiş olduğumuz bu evrelerde bir takım sıkıntılar, sorunlar ile karşılaşılabilmektedir…

Çocuk ve Ergen Psikologu

Hayat yolculuğunda kişinin gelecek yaşantısı üzerinde en etkili olan evre çocukluk ve ergenlik dönemleridir. Bu süreçte yaşanan sıkıntıların iyi yönetilmesi ve bu sürecin uzman bir çocuk ve ergen Psikologu hizmetleriveren uzmanlar tarafından kontrol edilmesi hayati bir öneme sahiptir.

Çocuk psikolojisini yönetmek kimi zaman anne babalar tarafından oldukça zor olmaktadır. İyi yönetilmeyen çocuk psikolojisi maalesef ailenin ve toplumun ileride çok daha büyük sıkıntılar ile karşılaşmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle mutlaka bu konuda çocuk ve ergen Psikologu hizmetlerinden yararlanmanızı önermekteyiz.

Ergenlik psikolojisi çocuk psikolojisinden farklı olarak kişinin sosyal ve iş yaşantısı hatta tüm hayatı üzerinden birinci dereceden etkili olan bir psikoloji türüdür. Çocukluk psikoloji kötü geçen bireyler için bu evre büyük bir fırsat olarak görülebilmektedir. Bu nedenle mutlaka bu döneminde çocuk ve ergen Psikologu hizmetleri veren uzmanlar ile doğru yönetilmesi gerektiği akıllardan çıkmamalıdır.

Çocuk ve ergen Psikologu yapan uzmanlardan destek alarak sizin görmediğiniz bakış açısından çocuğunuzun yaşamış olduğu çeşitli sıkıntıların giderilmesi hedeflenmektedir. Aynı şekilde ergenlik çağındaki çocuklarınız için uzmanlardan destek alarak geleceklerinin şekillenmesini sağlayabilirsiniz.

Çocuk ve Ergenlerde Aşağıdaki Sorunlar İle Karşılaşılabilmektedir;

 • Dikkat eksikliği
 • Hiperaktivite
 • Sınav kaygısı
 • Öğrenme güçlüğü
 • Okul reddi
 • Saldırganlık
 • Takıntılar
 • Cinsel yönelim sorunları
 • Özgüven sorunları
 • Çocukluk korkuları
 • Ergenlerde okul başarısızlığı
 • Uyum ve davranış bozuklukları

Yukarıda saymış olduğumuz durumlar çocuk ve ergenler için rahatlıkla çoğaltılabilmektedir. Bu tür sorunlar ile karşılaşmanız halinde size tavsiyemiz mutlaka çocuk ve ergen danışmanlığı hizmeti veren uzmanlardan yardım almanızdır.

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı Hizmetlerinde İzlenecek Yollar

Çocuk ve ergen sorunlarında yaş küçüldükçe ailenin rolü oldukça önemli olmaktadır. Bu nedenle bu tür hizmetlerimiz sadece çocuk veya ergen ile olmamaktadır Bu danışmanlığın içine aileyi de katarak bu tür sorunların daha kısa bir sürede çözümlenmesini amaçlamaktayız.

Ebeveynlere Sağlamış Olduğumuz Hizmetlerimiz Şöyledir;

 • Çocuklara temel alışkanlıklar kazandırılması amacı ile aileyi bilgilendirme ve eğitim
 • Kendi çocuklarını tanıma ve eğitme yolunda önemli yönlendirmeler
 • Ailenin danışmanlık hizmetini alana dek çocuğa karşı tutumlarının belirlenmesi ve bu tutumların çocuk üzerindeki etkilerinin neler olduğunun gözlemlenmesi

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı Hizmetleri Almak İstiyorum Bu Hizmetler Nasıl Olmaktadır?

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı hizmetlerinde genel olarak şu aşamalar izlenmektedir.

 1. Aile ile görüşme yapılır.
 2. Çocuğun veya ergenin yaşadığı sorunun ve güçlüğün nedeni öğrenilir.
 3. Çocuk ve ergenin sorunlarını tam anlamıyla anlamak için bir takım testler yapılır.
 4. Çocuk ise özellikle okuldaki ilişkileri, ergen ise özellikle sosyal çevresi ile ilişkileri gözlemlenir.
 5. Okulda öğretmen ile koordinasyon ve işbirliği yapılır.
 6. Son olarak da sorun çözülene dek aileye aile rehberliği hizmetleri verilir.

Çocuk ve ergen danışmanlığı ile ilgili olarak daha detaylı ve en doğru bilgileri almak için bizlerle iletişime 7 gün 08:30 – 19:00 arası geçebilirsiniz.

CocukPsikiyatrisi2

ÇOCUĞUM OKULA HAZIR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı’ın 4+4+4 sistemi beraber değişen zorunlu okul çağı çocukların okul olgunluğu sorunu da beraberinde getirdi. Bir çok aile çocuklarının okula hazır olup olmadıklarını, çocuğu okula erken kaydettirmenin muhtemel olumsuz etkilerini veya okula geç kaydetmenin olası dönem kaybını endişeyle takip ediyor. Çocuğunuzun okul olgunluğu konusunda kararsız kaldıysanız Anadolu Aile Evlilik ve Çocuk Terapi merkeziniz uzman psikolog-aile danışmanları gözetiminde profesyonel hizmet alabilir ve çocuğunuzun okul olgunluğu konusunda bilimsel sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Okul Olgunluğu Nedir?

Okul olgunluğu; “Çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimi açısından belirli bir düzeye gelmesi ve okulda kendisinden beklenilenleri başarılı bir şekilde yerine getirmeye hazır olması” dır.

Okul Olgunluğunu Nasıl Belirliyoruz?

Okul Olgunluğunu zeka &gelişim testleri ve performans belirleme araçları kullanarak değerlendiriyoruz. Elde ettiğimiz veriler ışığında çocuğun gelişim seyrinin kronolojik yaşına uygunluğunu belirliyoruz. Okul Olgunluğunu belirlemede kullandığımız yöntemler kısaca şöyle:

Kurumumuzda  Okul olgunluğunu ölçmek amacıyla;

 • CAS (Cognitive Assessment System) Zeka Testi
 • Stanford Binet Zeka testi,
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Ölçeği
 • Okula Hazırlık Testi
 • Goodenough-Harris İnsan Resmi Çizme Testi
 • Forstig Görsel Algı testlerinin verileri esas alınarak aile öyküsü ve performans belirleme işlemleri yapılarak belirlenmektedir.

Okul Olgunluğu konusunda profesyonel destek almak için 0322 234 9 234 numaralı telefondan randevu alabilirsiniz

Çocuk Danışmanlığı: 
Aileler sosyal çevreyle iletişim kuramama, gece altını ıslatma, öz güven eksikliği, konuşma bozuklukları, çocukluk depresyonları, hiperaktivite, dikkat eksikliğ, kekemelikgibi sorunlarla karşı karşıya kalabilir ve bu durumlarda ne yapacağını bilemeyebilir.

Aynı zamanda aileler çocukların kişisel gelişimi, karakterinin oluşumu, hayata bakış açısının belirlenmesi, eğitim hayatının kalitesi, gelecekteki seçimleri noktasında endişelenir ve çocuğunun hayat çizgilerini kendi eliyle kendi isteği biçimde çizmeye çalışır. Oysaki her birey farklıdır ve bireysel farklılıklarının kabul edilmesi, kişinin gelişimi ve sağlıklı seçimler yapılabilmesi için gereklidir.

Bu bağlamda, çocuk danışmanlığı çocuğun kendini tanıması, var olan yeteneklerini keşfetmesi, onları geliştirmesi, böylelikle mutlu olabileceği alana yönelebilmesi, karşılaştığı problemleri kendi gerçekliğine uygun bir şekilde değerlendirip, sağlıklı çözüm yollarını bula konusunda yetkinlik ve farkındalık kazanmasını amaçlamaktadır.

Merkezimizdeki uzman kadromuz tarafından çocukların kişilik, yetenek, özel ilgi ve mesleki değer özellikleri geçerli ve güvenilir ölçme araçları ile ölçülerek, ölçümün ardından bilimsel bir yorumlamayla sağlıklı seçimler yapılması noktasında destek sağlanır. Bu konuda destek almak için lütfen bizimle iletişime geçin

Ergen Danışmanlığı: Ergenlik bireyde çocuksu tutum ve davranışların bırakıldığı, yetişkin gibi düşünmeye başlandığı, cinsiyet yetilerinin kazanıldığı, kendi gerçekliği ve varlığını kabul etme ve ettirme dönemi olarak tanımlanan bir geçiş sürecidir.

Bu süreçte birey depresif hal ve tavır içinde olabilir, anlaşılmama hissi yaşayabilir ve geleceğine dair verilecek kararlarda yönlendirmeye ve desteğe ihtiyaç duyabilir. Ergenlik döneminde bireyin zayıf ve güçlü yanlarıyla kendini tanıması, ilgi ve yeteneklerini keşfetmesi, kendi biricikliğini fark etmesi önem arz etmektedir. İlgi ve yetenek alanlarının kavranması, ileride yapmak isteyeceği meslek seçimi için; kendini keşfetmesi ise özgüven oluşumunda büyük bir adımdır. Bu noktada ergen bireyler aile ve okul desteğine ihtiyaç duyabilirler.

Merkezimizdeki uzman kadromuz tarafından, gençlerin kişilik, yetenek, özel ilgi ve mesleki değer özellikleri geçerli ve güvenilir ölçme araçları ile ölçülerek, ölçümün ardından bilimsel bir yorumlamayla sağlıklı seçimler yapılması noktasında destek sağlanır. Bu konuda destek almak için lütfen bizimle iletişime geçin.

Sizi Arayalım
Please wait...