Size bir telefon kadar yakınız
0507 204 61 82
07.08.2023
Aile Danışmanlığı Eğitimi
Aile Danışmanlığı Eğitimi

Aile Danışmanlığı EğitimiSon Başvuru Tarihi

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

MEB ONAYLI SERTİFİKA 

Eğitimin Adı: Aile Danışmanlığında Süpervizyon

Eğitimin Süresi : 8 Ay

Eğitime Başlama Tarihi: 2023 – 2024 Dönemi

Bilgi ve Kayıt İçin: 0507 204 61 82 ve 0322 458 0 458

Eğitim Yeri: Özel Çukurova Eğitim Enstitüsü

Kimler Katılabilir:

 • Sosyal hizmet,
 • Psikoloji,
 • Sosyoloji,
 • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik,
 • Tıp,
 • Hemşirelik
 • Çocuk Gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar,

Aile Danışmanlığı Süpervizyon Eğitimi, aile danışmanlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve danışmanlık becerilerini artırmak için tasarlanmış bir eğitim programıdır. Süpervizyon, bir profesyonelin danışmanlık süreçlerini ve tecrübelerini düzenli olarak gözden geçirmesine ve destek almasına olanak tanıyan bir danışmanlık yaklaşımıdır.

Aile danışmanları, insanların aile ilişkileri, evlilik sorunları, çocuk eğitimi, boşanma, kayıplar veya diğer aile dinamikleriyle ilgili yaşadıkları zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olurlar. Bu tür danışmanlık süreçleri karmaşık olabilir ve farklı aile üyelerinin duygusal ihtiyaçları, düşünceleri ve tepkileri ile başa çıkmak gerekebilir.

Aile Danışmanlığı Süpervizyon Eğitimi, aile danışmanlarının bu zorlu görevle baş etmelerine yardımcı olurken, onların mesleki yetkinliklerini ve etik standartlara uygunluğunu sağlamak amacıyla düzenlenir. Bu eğitim, aile danışmanlarına meslektaşları, akıl hocası veya deneyimli bir danışman tarafından yönlendirilen süpervizyon oturumlarını içerir.

Eğitim sırasında aile danışmanları, danışmanlık süreçlerini, müşteri ilişkilerini, etik konuları ve kişisel refleksiyonu ele alırlar. Süpervizyon oturumları, danışmanın karşılaştığı zorlukları tartışmasına, farklı bakış açıları kazanmasına, yeni beceriler geliştirmesine ve danışmanlık süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.

Aile Danışmanlığı Süpervizyon Eğitimi, mesleki standartları yükseltmeyi ve aile danışmanlarının daha iyi hizmet sunmalarını sağlamayı hedefleyen önemli bir mesleki gelişim aracıdır. Bu eğitim, aile danışmanlarının sürekli olarak kendilerini güncellemelerine ve daha iyi bir danışman olmalarına yardımcı olur.

LE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASYON PROGRAMI SÜPERVİZYON KONU BAĞLIKLARI

 

 1. HAFTA OTURUM YAPILANDIRMA ve ANAMNEZ ALMA, VAKALARLA BİRLİKTE
 2. SORU SORMA ve HİPOTEZ KURMA BECERİLERİ
 3. HAFTA AİLE DANIŞMANLIĞI TEKNİKLERİ VE SÜPERVİZYONU
 4. HAFTA AİLE DANIŞMANLIĞINDA KULKLANILAN ÖLÇEKLER VE SÜPERVİZYON
 5. HAFTA AİLE DANIŞMANLIĞINDA SÜPERİZYON (Aldatma vakası 8 oturum)
 6. HAFTA AİLE DANIŞMANLIĞINDA SÜPERİZYON (eşlerde öfke kontrolü vakası 8 oturum)
 7. HAFTA AİLE DANIŞMANLIĞINDA SÜPERİZYON (aile içi iletişim problemi vakası 8 oturum)
 8. HAFTA AİLE DANIŞMANLIĞINDA SÜPERİZYON ( klinik vakalarda süpervizyon (oku, nevroz, Narsizm, şizofreni) 8 oturum)
 9. HAFTA AİLE DANIŞMANLIĞINDA SÜPERİZYON (Evlilik öncesi çift danışmanlığı değerler)
 10. HAFTA AİLE DANIŞMANLIĞINDA SÜPERİZYON (imago terapi uygulamaları)
 11. AİLE DANIŞMANLIĞINDA ÖĞRENCİ KOÇLUĞU (Koçluk süreci yapılandırma ve hafta hafta görüşme özetleri)
 12. HAFTA AİLE DANIŞMANLIĞINDA SÜPERİZYON (sınırlar ve değerler, köken aile değerlerinden çekirdek aileye geçiş)
 13. AİLE DANIŞMANLIĞINDA KULLANILAN EVRAKLAR, KURUM AÇMA TEFTİŞ, KULLANILAN DEFTERLER, TUTALAN EVRAK VE DOSYALAR.

 

AİLE DANIŞMANLIĞI UZMANLIK EĞİTİMİ

TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI

 

 

Aile Danışmanlığı Eğitimi Yönetmeliği çıktığı tarihten itibaren 100’den fazla grup örgün Aile Danışmanlığı Eğitimi 10.000’den fazla öğrenciye aile danışmanlığı eğitimi ve sertifika programı gerçekleştiren kurumumuz Milli Eğitim Bakanlığından ruhsatlı özel uzaktan öğretim kursu olarak hizmet vermektedir.

Aile danışmanlığı eğitimini son 11 yıldır kapsamlı ve saha uygulamaları ile birlikte öğrencilerimize online-uzaktan eğitim sistemi ile canlı ve a-sekron video eğitim hizmeti ile vermekteyiz.

 

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR?

Aile danışmanlığı eğitimine yönetmelik kapsamında aşağıdaki bölümler katılabilmektedir. Aile danışmanlığı eğitimine katılmak için ayrıntılı bilgi almak isterseniz eğitim danışmanlarımızı arayabilirsiniz.   

Örgün Aile danışmanlığı eğitimine meslekin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak şartıyla aşağıdaki bölümler katılabilir.

 • Sosyal hizmet,
 • Psikoloji,
 • Sosyoloji,
 • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik,
 • Tıp,
 • Hemşirelik
 • Çocuk Gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar,

 

 

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİNİN AMACI NEDİR?

Aile danışmanlığının amacı; ailenin hayatında sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktı.

Aile üyelerinden herhangi birinin hayatındaki sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümü belirleyici bir rol taşır. İlişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olur. Eşlerin arasındaki sorunların çocuğu etkilemesi veya çocuğun hayatındaki fiziksel, psikolojik, eğitim sorunlarının aile içi dinamikleri etkilemesi kaçılamazdır.

Ülkemizde 2000’li yıllardan itibaren toplumsal yapı değişmiş, ailelerin gelişimsel ve önleyici desteklere ihtiyaçları artmıştır. Bu aileler ile aile danışma merkezilerinde, okullarda, üniversite ve benzer kurumların psikolojik danışma merkezlerinde çalışabilecek, yetkin aile danışmanlarına ihtiyaç vardır.

 

Mesleki Yeterlilik Kurulu ; 2014 yılında aile danışmanını şu şekilde tanımlamıştır (Tarih 18.04.2014 ve 28976 sayılı Resmi Gazete):

Aile Danışmanı (Seviye 6): İş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite sağlamaya ilişkin önlemleri alarak aile danışmanlığı süreçlerinde aile değerlendirmeaile danışmanlık uygulamalarını planlama ve müdahale süreçlerini yönetme ile mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmeye ilişkin bilgi ve becerilere sahip nitelikli kişidir.

Aile danışmanlığı eğitim programımız, MYK’nın tanımladığı aile danışmanının yetişme sürecine uygun olarak hazırlanmıştır.

Bundan dolayı aile danışmanlığı eğitimimiz hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‘nın standartlarını hem de MYK standartlarını sağlamaktadırlar.

Tüm bu nedenlerden dolayı aile danışmanlığı eğitimimize katılmanızı bekleriz. Ailelere profesyonel hizmet verdiğiniz ve vereceğiniz süreçte sizlerin yanında olmaktan mutluluk duyarız.

 

 

 

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR

 

Not 1: Başka kurum ve kuruluşlardan aile danışmanlığı eğitimi aldıkları halde kendini geliştirmek için yeni hazırlanan müfredata göre aile danışmanlığı eğitimi almak isteyen, kendini güncellemek isteyen aile danışmanlarına % 30 indirim yapılacaktır.

Not 2: Aile danışmanlığı eğitimine katılan tüm kursiyerlere aile danışmanlık merkezlerinde kullanacakları tüm profesyonel aile danışmanlığı materyalleri ve formları hediye olarak verilecektir.

Not 3: Aile danışmanlığı ile ilgili yüzlerce vaka örneği paylaşılacak, isteyen kursiyerler danışanlardan izin almak şartıyla ofis ortamında aile danışmanlığı seansına katılma fırsatı bulabilecektir.

 

 

AİLE DANIŞMANLIĞI İSTİHDAM ALANLARI NELERDİR?

Ülkemizin değişik bölgelerinde hem Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü’ne (SHÇEK) bağlı aile danışmanlığı merkezlerinde hem de özel kurumlarının ihtiyaç duyduğu “aile danışmanı” yetiştirmek amacıyla açılan aile danışmanlığı kurslarımızda kursu başarı ile tamamlayan adaylar hem SHÇEK’ne bağlı aile danışma merkezlerinde hem de özel aile danışma merkezlerinde “aile danışmanı” olarak çalışabilirler.

Aile danışmanlığı eğitim kursu Program Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ilgili yönetmelik üzerinde yapılan ve onaylanan en son yönetmeliğe göre hazırlanmıştır.

Aile danışmanlığı mesleğinin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireylerin çalışabilecekleri alanların bazıları aşağıda yazılmıştır.

 • Aile Danışmanlığı Merkezlerinde  aile danışmanı,
 •  Belediyelerin aile danışmanlık merkezlerinde,
 • Resmi ve özel kurumlarda alan değişikliği yapmada,
 • Resmi kurum ve kuruluşlarda oluşturulacakAile Danışmanlığı Merkezlerinde aile danışmanı,
 • Psikolojik danışmanlık merkezlerinde,
 •  Sivil toplum kuruluşlarında (Dernek, Vakıf vb.)
 •  Özel hastanelerde talep üzerine çalışabilirler.
 •  Kendi Aile Danışmanlığı Merkezi açabilirler.

 

  AİLE DANIŞMANLIĞI CANLI EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI: 

Aile danışmanlığı canlı eğitim programı konu başlıkları aşağıdaki gibi olacaktır. Aile danışmanlığı eğitimine alanında uzman, seans becerileri olan aktif olarak aile danışmanlığı ve psikolojik danışmanlık yapan hocalarımız tarafından yürütülecektir.

 

 AİLE DANIŞMANLIĞI HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER: 

 

 • Anlaşmalı Üniversite onaylı aile danışmanlığı eğitimimizde karma eğitim metodu kullanılmıştır. Karma eğitim metodu metodu online eğitim, örgün eğitim ve materyal eğitimlerinin birlikte verilmesi ile yapılmaktadır.

 

 •  Üniversite onaylı Aile danışmanlığı eğitimi online ve örgün olarak kurgulanmıştır. Aile danışmanlığı eğitimimizin içerisinde matbu birçok materyal bulunmaktadır.

 

 • Aile danışmanlığı eğitimi bu şekilde tüm öğrenme stillerine uygun olarak hazırlanmış olup, öğrenme kalitesi olarak en iyi aile danışmanlığı eğitimi olmayı sağlamıştır.

 

 • En iyi aile danışmanlığı eğitimini anlaşmalı üniversite işbirliğinde yapmaktayız. Aile danışmanlığı eğitimimiz ulusal ve uluslararası kalite standartlarını sağlamaktadır. Bu standartları görmek için tıklayınız.

 

 • Aile danışmanlığı eğitimini başarı ile tamamlayıp sınavlarında başarılı olan öğrencilerimizin başarı sertifikaları üniversiteden gelmektedir.

 

 • Aile danışmanlığı eğitiminin sonunda “Anlaşmalı Üniversite Onaylı Aile Danışmanlığı Eğitmen Eğitimi Sertifikası” almaya hak kazınırsınız. Aile danışmanlığı sertifikanızın üniversiteden olması sizi birçok yerde ön planda tutar. Tüm özel ve devlet kurumları üniversiteden alınan bir başarı sertifikasını diğer kurumlardan alınanlara göre öncelik tanır. Çünkü geçerlilik ve güvenirlilik sorunu olmaz.

 

 

 

ÖNEMLİ NOT:

 Kurumumuzdan Eğitim Alan Kursiyerlerimizin Dikkatine: 

 

 Eğitim aldıktan sonra, aile danışmanlığı yapabilecek olan tüm kursiyerlerimize çalışma imkanı sağlıyoruz.  Adana, Kocaeli, Ankara, Gaziantep, Afyonkarahisar, İstanbul, Eskişehir, Antalya ve Konya‘daki şubelerimizde Aile Danışmanlığı Merkezlerimizde çalışma şansı veriyoruz.

 

 

Örgün eğitimle aile danışmanlığı eğitimini Adana ilinde Kariyer akademi Adana’dan alabilirsiniz. Kariyer akademi olarak aile danışmanlığı yönetmeliğinin yayınlandığı tarihten itibaren devlet ve özel üniversiteler iş birliğinde bugüne kadar Türkiye genelinde 71 dönem aile danışmanlığı kursunu örgün öğretim olarak açtık. Adana ‘da aile danışmanlığı kursunu örgün olarak 32 dönem açtık. Aile danışmanlığı kursunu örgün olarak profesyonel eğitmenler eşliğinde kariyer akademiden alabilirsiniz.

 

 

Eğitim Başvuru Formu

Eğitim Kayıt Formu

Lütfen formu eksiksiz doldurun.

Kişisel Bilgiler

Eğitim Durumunuz

Lütfen bölümünüzü giriniz

Lütfen bölümünüzü giriniz

İstediğiniz eğitim?

Bize iletmek istediğiniz?

Eğitim için gerekli olan;

Kimlik Fotokopisi ve Diploma Fotokopisini
0 507 204 61 82 numaralı telefona
Whatsapp üzerinden gönderebilirsiniz.

1- Kariyer Akademi yönetimi gereken durumlarda program saatlerinde değişiklik yapabilir; değişiklikler katılımcıya önceden bildirilecektir.
2-Katılımcıların kayıt olup ödeme yaptıktan sonra programa devam etmemeleri halinde ücret iadesi yapılmaz ve ücretin tamamı tahsis edilir.
3- Tüm programlarda %80 katılım zorunluluğu olup, bu şartı yerine getirmeyen katılımcılara sertifika verilmemektedir.

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 57 YORUM
 1. ayça dedi ki:

  İşinin sorumluluğunu bilerek yapan kurum, tebrikler ve teşekkürler.

  1. Kariyer Akademi Adana dedi ki:

   teşekkürler ayça hanım ?

 2. naz arman dedi ki:

  Aile Danılmanlığını 2012 de almıştım sizden. geçen ay aile danışma merkezimi açtım. teşekkür ederim. süpervizyon eğitimleri için mutlaka geleceğim.

  1. Kariyer Akademi Adana dedi ki:

   tebrikler naz arman, aile danışma merkezi açan 18. öğrencimizsin. ?

  2. Ahmet dedi ki:

   İyi günler bu konu hakkında bilgi almak için bı kaç sorum olacaktı ama yeni mezunum yardımcı olabilir misiniz

 3. AntalyaEgtmSrtf dedi ki:

  8-9 ARALIKTA ANTALYLADA ÖRGÜN EĞİTİM AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİİMİ BAŞLIYOR ANLAŞMALI ÜNİVERSİTE ONAYLI 480 SAAT GEÇ K…

  1. Kariyer Akademi Adana dedi ki:

   Merhaba, eğitimimiz yılda iki kez adana da, istanbul, kona, afyon, gaziantep, kayseri, izmir ve mersinde yapılmaktadır.

   1. Emre dedi ki:

    Mersin’de bana yok dediler, varsa ne zaman acaba??

 4. PsikologKonya42 dedi ki:

  Konya Evlilik ve Aile Danışmanlığı

  1. Kariyer Akademi Adana dedi ki:

   Konya da Eğitimimiz vardır efendim.

 5. PsikologKonya42 dedi ki:

  HEM EVLİ HEM MUTLU OLMAK MÜMKÜN!
  Evlilik ve aile danışmanlığı eğitimi

  1. Kariyer Akademi Adana dedi ki:

   Eğitimlerimizin olduğu tüm illerde, aile ve evlilik terapisi hizmeti de sunmaktayız.

 6. edalokal dedi ki:

  Ankara Büyükşehir Belediyesi Altındağ Hanımlar Lokalimizde Huzurlu Aile Güvenli Gelecek Aile Danışmanlığı Sosyolog…

  1. Kariyer Akademi Adana dedi ki:

   belediyenizi bu hizmetinden dolayı kutlarım.

 7. nuran_gven dedi ki:

  Yok aile danışmanlığı, yok girişimcilik, yok o yok bu diyerek öğrencinin cebindeki harçlığa göz dikerek kendi cebin…

  1. Kariyer Akademi Adana dedi ki:

   :(. bu işi aktif olarak yapamaya başlayanlara hakısızlık yapıyorsunuz. bu iş sadece sertifika alma işi değil, aynı zamanda beceri işidir.

 8. BTSunMoon dedi ki:

  Canım çevrem.
  Şöyle ki aldığım Aile Danışmanlığı eğitimim kapsamında bireyle psikolojik danışma uygulaması yapma fırsatımız, oluyor. eğitimimi aldım. teşekkürler akademi.

  1. Kariyer Akademi Adana dedi ki:

   İyi dilekleriniz İçin Teşekkür Ederiz.

 9. _zynpbsr_ dedi ki:

  yarın aile sorunları ve danışmanlığı sınavım var bu dersin sınavına çalışırken bile ayrı mutlu oluyorum çünkü her ç…

  1. Kariyer Akademi Adana dedi ki:

   ? mutluluğunuzu paylaşıyoruz. rahatsınız, daha rahat olun, sınav zor değil.

 10. ElifAcsu dedi ki:

  Uzman “ben bu işi yaparken mutsuz oluyorum” diyerek aile danışmanlığı sertifikasını yırtmış, cool hareketlerde bugün

  1. Kariyer Akademi Adana dedi ki:

   uzmanı tebrik ederiz, mutsuz olacağı bir işi yapmamak doğru karardır.

 11. sevdakaraca dedi ki:

  Cumhurbaşkanlığı 2019 Programı “aile danışmanlığı ve uzlaştırma mekanizmalarının geliştirileceğini” vurguluyor, yan…

  1. Kariyer Akademi Adana dedi ki:

   Evet sevda hanım, aile danışmanlığı ve uzlaştırma mekanizmaları gelişince emin olun hakim ve savcılara ç.ok daha az iş düşecek.

 12. milkinis_ta dedi ki:

  Aile danışmanlığı oyle her görüşe saygi☺ belki yeni hesap acarim malum bu belalı???

  1. Kariyer Akademi Adana dedi ki:

   saygı iyidir. ?

 13. mrtconcon dedi ki:

  Aile Danışmanlığı Sertifikası ektedir.

  1. Kariyer Akademi Adana dedi ki:

   aile danışmanlığı sertifikası niçin ektedir? ?

 14. fusunar dedi ki:

  Karatay Üniversitesi Aile Danışmanlığı Yüksek lisan öğrencilerimizle Atamızı Rahmetle andık

  1. Kariyer Akademi Adana dedi ki:

   4 gün erken olmuş, biz de 10 kasım da anacağız.

 15. ozgeyuksl dedi ki:

  Geçen sene hayat çok güzeldi, Bülent hocam Aile Danışmanlığı dersimize giriyordu bu sene yok… ÇOK ÖZLÜYORUM YA ÇOK

  1. Kariyer Akademi Adana dedi ki:

   size katılıyorum özge hanım, 2012 – 2015 yılları arasında bizimde derlerimize girdi Bülent hoca, şimdi dekan olunca iş yoğunlukları bayan arttı artık derse giremiyor. bizde çok özlüyoruz.

 16. sinemkarass dedi ki:

  ben aile danışmanlığı dersi almıştım ünide aile ve sosyal politikalar bakanı olabilir miyim acaba

  1. Kariyer Akademi Adana dedi ki:

   ? siz bu özgüvenle kesin aile bakanı olursunuz ?

 17. EfelerKym dedi ki:

  Milli Eğitim Şube Müdürü Melih TÜREDİ ,RAM Müdürü Tayfun ÇAĞLAYAN ve Rehberlik Eğitim Öğretmeni Merve KURUL ile bir…

  1. Kariyer Akademi Adana dedi ki:

   bu yorumdan çok birşey anlamadım.

 18. feyza84310284 dedi ki:

  _Bahadiroglu Evlenmeden önce çiftler aile danışmanlığı almalı uygunluk verilenler evlenebilmeli

  1. Kariyer Akademi Adana dedi ki:

   buna benzer bir çalışma bakanlıkta yapılıyormuş, ilk önce belediyeler bir çalışma yürütecekler, sonra bakanlık.

 19. fusunar dedi ki:

  Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Öğrencilerimizin Cinsel Sağlık sunumundaki görsel. Ellerine sağlık,i acaba hangi kurumdan aldınız bu sunumları? Not: kariyer akademi adana?

  1. Kariyer Akademi Adana dedi ki:

   biz de tebrik ediyoruz öğrencileri.

 20. mylifepsikoloji dedi ki:

  Aile Danismanligi eğitimi almak için,

  1. Kariyer Akademi Adana dedi ki:

   hemen arayın ve detaylıca bilgi alın.

 21. sinemkarass dedi ki:

  ben aile danışmanlığı dersi almıştım ünide aile ve sosyal politikalar bakanı olabilir miyim acaba?

  1. Kariyer Akademi Adana dedi ki:

   bu sorunuza cevap vermiştik.

 22. Esabil karaca dedi ki:

  Bu sertifika nasıl ve kur zamanı nezan

 23. Kariyer Akademi Adana dedi ki:

  merhaba, aile danışmanlığı eğitimini yılda iki kez düzenliyoruz her bir eğitim ortalama 5 ay sürüyor. diğer detaylar için iletişime geçiniz.

 24. Kariyer Akademi Adana dedi ki:

  merhaba, yeni dönem eğitim içinde bulunduğumuz süreçten dolayı nisan ayı son haftası olarak planlanmaktadır.

 25. burak dedi ki:

  aile danışmanlığı eğitimini online aldım gayet başarılı buldum .eğitmenler alanına konuya hakim.Verimli , aktif dolu dolu bir eğitim.

 26. sena dedi ki:

  merhaba uzaktan eğitim sertifikası ilerde kendi merkezimizi açmak istersek bir sorun yaşar mıyız?

  1. Kariyer Akademi Adana dedi ki:

   merhaba, türkiyenin 11 ilinde örgün eğitim yapmaktayız, ve bugüne kadar sertifika ile iligli sorun yaşayan öğrencimiz olmadı

 27. Seyda dedi ki:

  Merhaba universiteden mezun olmayan yada hala okuyan kişiler alabilir mi sertifikayı?

 28. Pınar dedi ki:

  Merhabalar, Mersin’de eğitim yapılacak mı? Yapılacaksa tarihini öğrenebilir miyim?

 29. Firdevs Özel dedi ki:

  aile danışmanlığı eğitimini aldım sizden çok memnun kaldım. üstelik pandemi döneminde canlı derslerle çok güzel ilerliyor süreç. canlı derse odaklanmak zor olsa da hocalar sayesinde odağımı toplayabiliyorum. bu alanda başarılarınızın devamını diliyorum gerçekten umarım hep böyle gider.

 30. Ecem Tatlı dedi ki:

  Eğitim içeriğini diğer kurumlardan daha geniş bulduğum için kariyer akademiden aldım. Pandemiden dolayi online eğitim şeklinde katildim canli dersler çok verimli geçti hocalar ve danışmanlar çok yardımcı oldu teşekkürler

 31. Kiraz dedi ki:

  çok kaliteli eğitimleri olan nezih bir kurum, herkese tavsiye ederim

 32. yaren dedi ki:

  merhabalar, sizden almış olduğum eğitimlerden çok memnunum ilgi alakanızdan dolayı teşekkür ederim :))

  1. Kariyer Akademi Adana dedi ki:

   Teşekkürler

BİR YORUM YAZIN

0
  0
  Sepetiniz
  Sepetiniz BoşMağazaya Git
  Konuşma Başlat
  Bize Ulaşın
  Eğitimlerimiz Hakkında Bilgi Almak İster misiniz? Konuşma Başlat butonuna tıklayarak hemen bir eğitim danışmanı ile WhatsApp konuşması başlatın.