Mersin Aile Danışmanlığı Eğitimi, Akıl Zeka oyunları, Objektif Testler, Projektif Testler, yaratıcı Drama, Hasta kayıt Kabul Sekreterliği Sertifika programları Mersin Aile Danışmanlığı Eğitim

MERSİN

Neden Aile Danışmanlığı !!!!

Toplumumuzda aile-içi sorun ve boşanma oranların hızla artışı (TUIK, 2012) ile giderek küçülen çekirdek aile yapısının da parçalanma yönünde ivme kazanması, artan ekonomik zorluklar, sosyal ve kültürel çözülmeler (şiddet, suç oranları, aldatma, tecavüz oranlarında artış) nedeniyle risk altında olduğu düşünülen aile kurumuna yönelik, devlet sosyal politikaları tarafından koruyucu yönde çalışmalar yapma gerekliliği doğmuştur. İşte bu yüzden aile danışmanlığı müdahalesinin bireysel ve toplumsal refahımız açısından kritik bir öneme sahip olduğu inkar edilemez. 34. AKA Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi Programı, toplumumuzun bu ihtiyacını karşılamak üzere aile danışmanlarını yetiştirmek amacıyla düzenlenmektedir.

Aile Danışmanı Neler Yapmalıdır….

 1. AKA Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi Programıile; 4 Eylül 2012 de Resmi Gazete’de yayımlanan 28401 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliğinin MADDE 16 (1) de belirlenen “Aile Danışmanının Görev ve Yetkileri”ne paralel olarak sunacağı “aile danışmanlığı sertifika programları” na katılan aile danışmanlığı adayları şu durumlarda profesyonel yardım ve hizmet verebileceklerdir:
  a) Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, ailenin hem bir bütün olarak hem de bireylerin bireysel gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döneminden, eşlerin bireysel (kişilik, gelişim) sosyal (sosyal sınıf) farklılıklardan kaynaklanan ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, ebeveyn olarak sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psikolojik, sosyal ve ekonomik yapısını tehdit eden durumlara koruyucu amaçlı yaklaşıp, sorunlar ortaya çıktığında ise bu sorunları çözümlemeye yönelik olarak birey ve aile ile çalışmak,
  b) Ailenin yapı, işlev ve dinamiklerini, aile sistemi ve ilişkide bulundukları sosyal çevre içinde değerlendirmeye dayanan bir anlayışla, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne odaklı rehberlik edip, değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak,
  c) Aile üyelerinin görüşme seanslarındaki dinamiklerini ve yapılan çalışmaların içeriğini sistematik olarak belgelemek,
  ç) Aile kurma niyetinde olan bireylerin ikili ilişkilerin dinamiklerine yönelik (örn., etkili iletişim) farkındalık, bilgi ve becerilerini arttırıcı rehberlik ve danışma hizmetleri vermek,
  d) Anne ve babaların çocuk eğitimine ilişkin bilgi ve becerilerini arttırıcı eğitim faaliyetleri, bu bilgilerini uygulamaya yönelik aileye bir sistem olarak yaklaşan aile içi bireyler arası (ebeveyn çocuk, karı-koca) ilişkilerini desteklemek,
  e) Sorunlu ilişki yaşayan ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek arabuluculuk hizmetleri planlamak ve uygulamak,
  f) Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak,
  g) Tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve destek hizmeti sunmak,
  h) Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
  ı) Aile bireylerine ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu destek hizmetleri sunmak ve/veya ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

Bu kapsamda, Aile Danışmanlığı müdahaleleri ilişkileri risk altındaki aile bireylerine hem profesyonel anlamda yaşadıkları sorunlara karşı farkındalık kazandırıcı ve iç görülerini arttırıcı nitelik taşımakta olup, hem de ilişkilerinin dinamikleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmaya yöneliktir. Birlikteliklerinde zorluklar yasayan ve açmazlara giren çiftlere hem bireysel hem de çift olarak koruyucu destek verilmesi gerekir. Bu bağlamda, gerek aile kurmaya hazırlanan çiftler, gerek halihazırda aileleri olup yaşadıkları zorluklarla baş etme becerisi edinerek, bu zorlukları yönetmeye çalışan eşlere yönelik danışmanlık hizmetleri verebilecek yetkinlikte AİLE DANIŞMANLARI yetiştirmek misyonu ile hareket etmekteyiz.

Değişen toplumsal dinamiklerle birlikte kadın ve erkek rollerindeki algılamalara bağlı olarak değişen ve/veya yitirilen aile değerlerinin korunmasına yönelik aileyi güçlendirici değerler eğitimi çalışmaları yapmak (ör., fedakarlık, sadakat, güven ve karşılıksız sevgi vb.) da önemlidir. Aile bütünlüğü, mutluluğu ve refahının bireysel mutluluk, refah ve toplum sağlığı için önemi her gecen gün daha da çok farkında olunulan bir konudur . Yapılan en güncel ve etkin araştırmalar, aile ilişkilerinde yasanan sorunların temelinde bireylerin birbirlerini anlayamaması, yanlış anlaması, duyguların doğru olarak ifade edilmesi ve yorumunda yaşanan aksaklık ve çoğu kez cinsiyet farklılığından doğan iletişim tarzı farklılıkları ve yine bundan kaynaklanan duygusal ihtiyaçların çiftler arasındaki uçurumu zamanla açtığını göstermektedir. Aile yapısını güçlendirici, refahını koruyucu ve bütünlüğünü sürdürücü (fiziki, psikolojik ve sosyal sağlığı koruyucu) klinik uygulamalar ile, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ‘Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği’nde tanımlanan hizmet standardını yerine getirebilecek yeterlik ve niteliğe sahip “AİLE DANIŞMANLARI ” personeli olarak siz ilgili adayları yetiştirmek bu programın temel hedefidir.

Benzer programlardan farklı olarak, bu eğitimler minimum %60 uygulamalı formatta, adayların alanda pratik deneyim kazanmalarına yönelik olarak düzenlenmektedir.

Bu eğitimleri koordine ederken temel mesleki sorumluluk ve etik hassasiyeti ön planda tutan Bilinçli Aile Danışmanları yetiştirmek hedefini taşıyoruz. Peki, standart bir eğitim sunmanın ötesinde bunun anlamı nedir?
Önce danışanın refahını baz alan bir yaklaşımı benimseyen
Mesleki ahlak ve saygıya değer veren
İşbirlikçi ve katılımcı tutumları benimseyen
Aile sorunlarına çözüm odaklı yaklaşabilen
Pro-aktif danışmanlık girişimleri ile ailenin bütünlüğünü koruyucu ve destekleyici çalışmalar yürütebilen AİLE DANIŞMANLARI yetiştirmektir.

Yrd. Doc. Dr. Nadire Gülçin Yıldız
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Psikoloji Bölümü
AKA Eğitimcisi(Aile Danışmanlığı Bölümü)

 

AKIL ZEKA OYUNLARI EĞİTİMİ

AKIL-ZEKA OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

Çocuklarımız geleceğimizi emanet edeceğimiz en değerli varlıklarımızdır. Çocuklarımızın gelişimlerini ne kadar destekler ve ne kadar iyi eğitim olanakları sunabilirsek, çocuklarımızın geleceği o kadar güzel ve başarı dolu olacaktır. Çocuklarımız sürekli oyun oynamak isteği içerisinde olduklarından, eğitim konularında derslerini aksatabilir, hatta çok zorlanırsa ilgisini kaybedebilir, bu da çocuğun başarısızlığını getirecektir. Bu nedenle; Çocukların  psiko-motor gelişimlerine destek veren, hem eğiten ve hem eğlendiren oyunların sunulması, çocuğu mutlu bir çocukluk ve başarılı bir geleceğe sahip olmasında önemli bir rol oynamaktadır. Çocukların zeka gelişimleri öğrenme çağlarından itibaren çok hızlı ilerler. Bir yetişkinden çok fazla daha bilgiyi öğrenebilecek aklı olan çocuklarımızın, zekalarını verimli bir şekilde kullanarak, iyi yönde yönlendirmeyi amaç edinmeliyiz.

 

Çocukların el ve zeka becerilerinin gelişmesine AKIL-ZEKA OYUNLARI ile destek sağlayarak, ileride kendine özgü bir takım yeteneklerinin keşfedilmesine erkenden şahit olabiliriz. Bu nedenle, Çocuklar için özel olarak araştırılmış ve tasarlanmış akıl-zeka oyunları ile çocukları hayata hazırlayabiliriz.

 

Kimler AKIL-ZEKA OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMINA KATILABİLİR?

Çocuk Gelişimi Mezunları,

Çocuk Gelişim okuyan öğrenciler

Danışmanlık Şirketlerindeki Çocuk Bakıcılar

Bireysel İlgi duyanlar bu eğitime katılabilir.

 

AKIL-ZEKA OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMINI BAŞARIYLA TAMAMLAYAN ADAYLARIN KAZANACAĞI YETKİNLİKLER

1- Tüm Eğitim Kademelerinde Hayat Boyu Öğrenme Üzerinden Okullar Hayat Bulsun Projesi Kapsamında egzersiz açabilme yetkisi

2- İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Üzerinden Egzersiz Açabilme yetkisi

3- 5.6.7. ve 8. sınıflarda Akıl ve Zeka Oyunları Seçmeli Dersine Öğretmen Olarak Katılma yetkisi

4- Akıl- Zeka Oyunları Kulübü Kurabilme yetkisi

5- Özel Kurum ve Kuruluşlarda Eğitim verebilme yetkisi

6- Anaokulu, Kreş, Kolej, Zeka Kulübü, Özel Okul ve Benzeri Kurumlarda Eğitici Olarak Görev Alma yetkisi

7- Zeka Oyun Merkezi Açabilme yetkisine bu eğitim ile kavuşabilirsiniz.

 

YARATICI DRAMA EĞİTİMİ

Yaratıcı Drama Eğitimi

Drama,  çocuklara verilecek bir kelime, söz, resim , sembol gibi anlam içeren objeler hakkında çocuklardan bir hikaye anlatmalarını ve paylaşmalarını istemek olarak adlandırabilirken, dramaların yapılmasının amacını da çocukların iletişim ve kendini ifade edebilme yeteneklerinin gelişmesini sağlamak olarak ifade edebiliriz. Drama gibi özel bilgi gerektiren bu alanlarda alınacak eğitimler ile hem çocuklara hem de yetişkinlere faydalı olabilir, onlara yeni bir ilgi alanı sunabilirsiniz. Yaratıcı Drama ile çocuklar ve yetişkinler sosyalleşebilecek, yaratıcı düşünce yapısı gelişecektir. Özellikle; çocuklar için kurgu ve gerçeklik ayrımının anlaşılma becerisini sağlanabilir.

 

YARATICI DRAMA SİZE NE KAZANDIRACAK ?

Hayal gücünüzü artırma

Empati yapabilme becerisi

Özgüven kazanma

İfade becerisinin gelişimi

Kekemelik gibi sorunların üstesinden gelebilme gibi bir çok konuda Yaratıcı Drama size fayda sağlayacaktır.

 

YARATICI DRAMA EĞİTİMİ İŞ İSTİHDAM

4+4+4 eğitim yasası dolayısı ile Yaratıcı Drama sertifika programı, 66 ayını dolduran çocukların gelişimi için okulla birlikte sürdürülmesi gereken bir etkinlik olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Yasa nedeniyle, Resmi ve özel okullarda Yaratıcı Drama Eğitmeni/ Lideri bulundurmak zorundalık haline gelmiştir. Sektörde, sertifikalı Yaratıcı Drama Eğitmeni sayısı çok az olduğundan, dolayı talep fazlalığı bulunmaktadır. Yaratıcı Drama eğitimi programı kursiyerler tarafından tamamlandığı takdirde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı “ YARATICI DRAMA LİDERLİĞİ” sertifikasını alabilirler.

 

YARATICI DRAMA LİDERLİĞİ sertifikasını elde eden  eğitimciler, resmi ve özel okullarda drama öğretmeni olarak görev yapabilir, çeşitli yöntemler deneyerek hem çocuklara hem de yetişkinlerin kişisel gelişimlerinde önemli rol oynayabilirler.

YARATICI DRAMA EĞİTİM PROGRAMI

 • Dramanın eğitim, sanat ve diğer disiplinler (alanlar)ile ilişkisini kurmak,
 • -Yaratıcı Dramay’ı diğer derslerde yöntem olarak kullanabilmek,
 • -Yaratıcı Dramay’ı bir ders olarak yürütebilecek becerileri kazandırmak,
 • -Yaratıcı Dramay’ı kullanarak yeni programlar geliştirebilmek,
 • -Yaratıcı Drama’nın boyutlarını ve öğelerini bilmek,
 • -Yaratıcı Drama’ya ilişkin yurtiçi ve yurtdışı alan yazınına hâkim olmak,
 • -Yaratıcı Drama liderlik mesleğinin yeterlik alanlarını bilmek,
 • -Yaratıcı Drama alanında Eğitmenlik/Liderlik uygulama becerisi kazanmak,
 • -Çocuk oyunları konusundaki kavramları bilmek,
 • -Çocuk oyunları uygulama konusunda beceri sahibi olmak.

 

 

 

MERSİN ŞUBEMİZ
Mersin Eğitim Koordinatörümüz: Mehtap GÜL
İletişim numaramız: 0544 204 61 82

Adres: Bahçelievler Mah. 9. Cadde Yastı Kule Park No:39 A Blok No:2 Yenişehir/Mersin (Yedi Yaprak Eğitim Danışmanlığı Yanı)

Aile Danışmanlığı
Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı
Akıl Zeka Oyunları Eğitici Eğitimi
Objektif Testler Eğitimi
Yaratıcı Drama Eğitimi

ve sitemizdeki tüm eğitimler.

Sizi Arayalım
Please wait...