Edinmilmiş Mallara Katılma Rejimi Eğitimi 2 Gün Süren ve Sadece Avukatlara yönelik hazırlanmış Bir Eğitim Programıdır (322) 234 9 234 -kariyerakademiadana.com

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİM VE TASFİYESİ

Amaç

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen; seçimlik mal rejimleri, yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi ve tasfiyesi, değer artış ve katkı payı alacakları, ölüm halinde yasal mal rejiminin tasfiyesi gibi konularda, özellikle Yargıtay uygulaması ışığında, mahkeme kararlarından ve bilirkişi raporlarından örnekler verilerek, konu ile ilgili olarak teorik ve pratik bilgiler verilecektir.

Özellikle yasal mal rejiminin tasfiyesi ülkemizde Yargıtay içtihatları ile şekillendiğinden, eğitimde mal rejiminin tasfiyesi ile ilgili 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ndaki düzenlemelerin yanı sıra, uygulamaya da ağırlık verilerek, bu eğitim programı ile bu alanda çalışan uygulamacıların son gelişmeler ışığında teorik bilgiler ile birlikte güncel Yargıtay kararları ve bilirkişi raporlarını takip etmeleri, pratik çalışmalar ile bu bilgilerin nasıl uygulandığını görmeleri hedeflenmektedir.

İki modülden oluşan eğitimini başarıyla tamamlayanlar Selçuk Üniversitesi tarafından onaylı  sertifika verilecektir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

  • Mal Rejimlerine İlişkin Genel Hükümler ve Seçimlik Mal Rejimleri

  • Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi,  Edinilmiş Mal- Kişisel Mal ayırımı, Mal rejiminin Tasfiyesi, Eklenecek Değerler ve Denkleştirme Hesabı

  • Katılma Alacağı- Katkı Payı- Değer Artış payı alacağının karşılaştırılması, örnek dilekçeler hazırlanması ve  hesaplama teknikleri

EĞİTİM TARİHİ: 27 MAYIS 2017

 

EĞİTMEN:

Av. Ayça ÖZDOĞAN

Kimler Katılabilir?

Aile Hâkimleri,  Avukatlar,  Stajyer Avukatlar, Aile Mahkemelerinde çalışan Yazı İşleri Müdürleri ve bilirkişilik yapan Mali Müşavirler.

KESİN KAYIT: Kesin kayıt için ödemenin yapılması gerekmektedir. maksimum katılımcı sayısı 30 dur.

GENEL ÖDEMELER HESAP BİLGİLERİ:

IBAN NO: TR81 0001 0015 4460 3292 8350 01 – NAZLI CAN

HESAP NO : 1544-60329283-5001 ZİRAAT BANKASI

Sizi Arayalım
Please wait...