Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulayıcı ve Eğiticisi Eğitimi; 220 Saat Teorik 200 Saat Uygulamalı Toplam 420 Saat (322) 234 9 234 -kariyerakademiadana.com

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİMİ

UYGULAMALI BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİMİ

 Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi toplam 6 modülden oluşmaktadır. ilk beş modül 30 ar saat son modül 20 saat toplam 220 saat örgün 200 saat uygulamalı toplam 420 saatlik bir eğitimdir.

Eğitim: eğitimin %90 anına katılanlara sertifika %90 ından daha az süre katılanlara katılım belgesi verilecektir.

kontenjan: maksimum 20 kişi

Ücret: Nakit yada 2-3 taksit 1750 TL daha fazla taksit isteyenlere vade farkı eklenir.

 

Eğitim Konuları:

Bilgi, Algı, Gerçek nedir ?

Davranışçı Kuram

Bilişsel Kuram

Bilişsel Davranışçı Terapi nedir ? Felsefesi nelerdir ?

Bilişsel Davranışçı Terapiyi danışanlara nasıl anlatırız

Uygulama

 Bilişsel Davranışçı Terapiyi hayatımıza nasıl uygularız ?

Uygulama

Otomatik düşünceler, Ara İnançlar, Temel İnançlar (Şemalar)

Klinik İlk Görüşme Becerileri

Bilişsel Davranışçı Terapiye Giriş

Bilişsel Davranışçı Terapide ilk seans ve sonraki seanslar nasıl yapılır

Uygulama: Katılımcıların ilk seans Uygulaması

Bilişsel Davranışçı Terapinin Yaygın Anksiyetede Uygulanması

Uygulama: Katılımcıların Bilişsel  Davranışçı Terapi ile örnek Yaygın Anksiyete seansı uygulaması

Bilişsel Davranışçı Terapinin Özgül Fobide Uygulanması

Uygulama: Katılımcıların Bilişsel  Davranışçı Terapi ile örnek Özgül Fobi seansı uygulaması

Bilişsel Davranışçı Terapinin Panik Bozuklukta Uygulanması

Uygulama: Katılımcıların Bilişsel  Davranışçı Terapi ile örnek Panik Bozukluk seansı uygulaması

Bilişsel Davranışçı Terapinin OKB de Uygulanması

Uygulama: Katılımcıların Bilişsel  Davranışçı Terapi ile örnek OKB seansı uygulaması

Bilişsel Davranışçı Terapinin Depresyonda Uygulanması

Uygulama: Katılımcıların Bilişsel  Davranışçı Terapi ile örnek Depresyon seansı uygulaması

Sizi Arayalım
Please wait...