Size bir telefon kadar yakınız
0507 204 61 82
03.12.2017
Aile ve Evlilik Psikolojisi Yüksek Lisansı
Aile ve Evlilik Psikolojisi Yüksek Lisansı

Aile ve Evlilik Psikolojisi Yüksek LisansıSon Başvuru Tarihi

BU TABLO %30 İNDİRİM BAZ ALINARAK HESAPLANMIŞTIR.

Kayıt Tarihleri: 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020
Kontenjan : Maksimum 30 kişi ile sınırlıdır.
Eğitimin Ücreti :
Nakit 14.000 TL
Kredi Kartına 9 Taksit 17.200 TL
Avantajlı Eğitim Kredisi 12 yada 24 ay kullandırılır.
Kayıt ücreti  500 TL (Nakit-Kredi kartına taksit yada senet ile kayıtların üçünde de KAYIT ÜCRETİ alınır.)

AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 Programın Amacı

Aile ve Evlilik Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı, toplumun temel yapı taşı olan ailenin daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu olabilmesini sağlamak, aileyi oluşturan bireylerin problemlerini, ana kaynağına inerek, bilimsel, kültürel ve psikolojik yönleriyle araştıran ve bu problemleri ortadan kaldıracak donanıma sahip kişilerin yetiştirilmesini sağlamak amacını taşımaktadır. Çağdaş toplumda aile sistemini ve yapısını analiz edebilen, aile danışmanlığı alanında güncel bilgi ve becerilere sahip, aile danışmanlığında önem taşıyan temel ilkeleri esas alarak ailenin gereksinimlerini sistematik şekilde tanılayan ve gereksinimler doğrultusunda interdisipliner ekip yaklaşımı ile ailenin bütüncül bakımı ve izlemini sürdürebilen uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle etkili iletişim ve iş birliği ile çalışmalarını gerçekleştiren, girişimci ve sorun çözme becerileri gelişmiş aile danışmanlık profesyonellerinin yetiştirilmesi Aile ve Evlilik Danışmanlığı Yüksek Lisans Programının temel amacını oluşturmaktadır.

 

Program Çıktıları

Aile ve Evlilik Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayanların aşağıdaki özellikleri kazanmış olmaları amaçlanır:

 1. Evlilik ve aile danışmanlığı alanında bilimsel araştırmalar yürütebilme
 2. Bilimsel araştırma planlayıp uygulama ve yayımlama yeteneği kazanma,
 3. Çalışmalarında bilimsel yöntem ve bakış açısını ön planda tutmaya özen gösterebilme
 4. Evlilik ve aile danışmanlığı kuramları çerçevesinde danışan sorunlarını kavramlaştırarak uygun psikolojik danışma becerilerini, müdahalelerini ve stratejilerini uygulayabilme.
 5. Evlilik ve aile danışmanlığının uzmanlık alanlarına ilişkin bir anlayışa sahip olabilme
 6. Evlilik ve aile danışmanlığına ait kuramlarına ve modellerine ilişkin kapsamlı bir anlayışa sahip olabilme
 7. Kendine özgü bir psikolojik danışma tarzı geliştirmeye isteklilik
 8. Evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izleyebilme
 9. Etik ilkeleri, meslektaşlarla ilişkileri öğrenme, uygulama.

Dersler

I.Dönem /Part 1
Ders Kodu (Code) Ders Adı(Lecture) Ders Kredisi (Credit) Kaynak Kitap(Source Book)
AEDYL101 Aile ve Evlilik Danışması Kuramları(Theories of Family and Marriage Counselling) 3  
AEDYL102 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri-I(Scientific Research Methods & Techniques) 3  
AEDYLSD1 Seçmeli ders 1(Optional Subject 1) 3  
AEDYLSD2 Seçmeli ders 2(Optional subject 2) 3  
AEDYLSD1 Seçmeli Dersler – AEDYLSD1 Optional Subject
AEDYL103 Evlilikte Cinsel Sorunlar(Sexual Problems in Marriage) 3  
AEDYL104 Yetişkin Psikolojisi(Adult Psychology) 3  
AEDYL105 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları(Contemporary Counselling Theory) 3  
AEDYLSD2 Seçmeli Dersler – AEDYLSD2 Optional Subject
AEDYL106 Ergen ve Çocuk Psikolojisi(Adolescent and Child Psychology) 3  
AEDYL107 Evliliğe Hazırlanma ve Evlilik Öncesinde Danışma(Preparation for marriage and cunseling before marriage) 3  
AEDYL108 Aile ve İletişim(Family and Communication) 3  

 

 

II.Dönem /Part 2
Ders Kodu (Code) Ders Adı(Lecture) Ders Kredisi (Credit) Kaynak Kitap(Source Book)
AEDYL201 Aile ve Çift Danışmanlığında Teknikler(Techniques in Family and Couples Counseling) 3  
AEDYL202 Evlilik ve Aile danışması semineri(Marriage and Family Counselling Seminar) 3  
AEDYL203 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri-II(Scientific Research Methods & Techniques-II) 3  
AEDYLSD3 Seçmeli ders 3(Optional Subject 3) 3  
AEDYLSD4 Seçmeli ders 4(Optional Subject 4) 3  
AEDYLSD3 Seçmeli Dersler – AEDYLSD3 Optional Subject
AEDYL204 Mesleki Etik(Professional Ethics) 3  
AEDYL205 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma(Literature Review and Report Writing) 3  
AEDYL206 Aile ve Çocuk Hukuku(Family and Child Law) 3  
AEDYLSD3 Seçmeli Dersler – AEDYLSD3 Optional Subject
AEDYL207 Ailede değer eğitimi(Value education in family) 3  
AEDYL208

Evlilik ve aile danışmasında güncel konular(Contemporary Topics in Marriage and Family Counselling)

 

3  
AEDYL209 Ailede Kriz ve Krize Müdahale(Family Crisis And Intervention) 3  

 

 

III.Dönem /Part 3
Ders Kodu (Code) Ders Adı (lecture) Açıklama (Comment)
AEDYL301 Tez (Thesis) AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI(Asgari 50 sayfalık tez çalışması)FAMILY AND MARRIAGE CONSULTANCE POST GRADUATE THESIS STUDY (Minimum 50-pages thesis)

 

Ders İçerikleri

 • AEDYL101- Aile ve Evlilik Danışması Kuramları

Bu dersin temel amacı, ailenin özellikleri ve psikopatolojini gelişmesinde ailenin rolü ve aileyi değerlendiren kuramlara yer vermektir.

 • AEDYL102-Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri-I

Dersin amacı öğrencinin psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinmesini ve  bilimsel bir araştırma yapmak için deneyim kazanmasını sağlamaktır.

 • AEDYL103-Evlilikte Cinsel Sorunlar

Evlilik ve aile, Evlilikte yaşam döngüsü ve cinsel sorunlar, Evlilik süreci, cinsel sorunlar sebepleri ve çözüm yolları, cinsel işlev bozuklukları, değerlendirme

 • AEDYL104-Yetişkin Psikolojisi

Yetişkin psikolojisi kuramları, yetişkinlik döneminin aşamaları, yaşam evreleri ve krizler, kişilik, bireysel farklılıklar, fizyolojik değişim ve yaşlanma, yaşam evrelerinde psikolojik sağlık, evlilik, iş yaşamı, zaman değerlendirme konuları yer almaktadır.

 •  AEDYL105-Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları

Psikolojik danışma alanında son gelişmeler. Çağdaş kuramların alana getirileri. Seçilen güncel kuramların derinlemesine incelenmesi (Kültüre duyarlı danışma kuramları, Feminist kuramlar, Post-modern kuramlar).

 • AEDYL106-Ergen ve Çocuk Psikolojisi

Gelişim kavramı; modelleri, teorileri ve araştırma yöntemleri itibariyle incelenir. Fiziksel, motor, algı, bilişsel, dil, zekâ, duygusal, ahlaki gelişim ile cinsiyet rollerinin gelişimi, ebeveyn çocuk etkileşimi, çocuklarda görülen davranış ve uyum sorunları, ergenliğe geçiş konularını içermektedir

 • AEDYL107-Evliliğe Hazırlanma ve Evlilik Öncesinde Danışma

Evlilik kurumu ve evlenme biçimleri, evlilik kurumunun rol ve fonksiyonları, potansiyel eşi tanıma, potansiyel eşlerin eş seçme kriterleri konusundaki anlaşma düzeyleri, evlilik öncesi birlikte yaşama, çiftlerin aile ve evlilikle ilgili temel kavramlara yükledikleri anlamlar, evlilikten beklentileri, evleneceği çiftlerin aile çevrelerinin evliliğe etkisi, evlilik kararından önce psikolojik danışma yardımı alma, eş seçme ve evlenme, danışma süreci, amaçlar, danışmanın rol ve fonksiyonu, ilke ve teknikler.

 AEDYL108-Aile ve İletişim

İletişim süreci ve etkili iletişim becerileri, aile içi iletişim, aile içi iletişim ve etkileşimi güçlendirecek beceriler, ailede güçlü etkileşim ortamı, aile içi iletişim sorunlarının tanılanması, aile içi iletişim sorunlarının çözümü, aile içi iletişimi etkileyen faktörler, teknolojik gelişmeler ve aile içi iletişim ile ilgili konular içerir.

 • AEDYL201-Aile ve Çift Danışmanlığında Teknikler

Evlilik ve aile psikolojik danışmasında temel ilkeler; psikolojik danışma ile ilgili temel kavramlar; raport, ilişki kurma, danışanın sunduğu problemin belirlenmesi ve değerlendirilmesi; amaç oluşturma; müdahale biçimin seçilmesi ve uygulanması; sonlandırmanın planlanması ve sonlandırma; sevk ve izleme konuları ele alınacaktır.

 •  AEDYL202- Evlilik ve Aile danışması semineri

Bu seminerin amacı, evlilik ve aile danışmanlığı konusu ile ilgili olarak diğer derslerde ele alınmayan ancak uygulamada işe yarayacak yeni bilgilerin öğrenilmesidir. Alandaki yeni kavramlar kadar eski olmalarına rağmen fazla bilinmeyen kavramlar ve uygulamalar da bu dersin konuları arasına girmektedir

 •  AEDYL203-Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri-II

Araştırma Yöntemleri I dersinin devamı niteliğinde  öğrencinin psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinmesini ve  bilimsel bir araştırma yapmak için deneyim kazanmasını sağlamaktır.

 • AEDYL204-Mesleki Etik

Etik, etik değerlerin gelişimi, profesyonellik ve meslek etiği, aile danışmanlığında etik ilkeler, insan hakları, mesleki sorunlar ve mesleki örgütler konusunda bilgi ve uygulamaları içerir.

 • AEDYL205-Kaynak Tarama ve Rapor Yazma

Ev ödevi, dönem ödevi, final ödevi hazırlama, bilimsel rapor yazma kuralları, literatür taramada kısayol ipuçları, bilimsel sonuçların tablolaştırılması, içerik ve hedeflerin çapraz tablolarla gösterilmesi, bilimsel rapor yazmada apa formatı.

 • AEDYL206- Aile ve Çocuk Hukuku

Çocuk ve aile hukuku, çocuk ve aile hukukundaki temel mevzuatlar, dünyada ve ülkemizde çocuk ve aile hukuku ve uygulamalar, çocuk ve kadın hakları, çocuk ve kadın haklarının korunması, nişanlanma, evlilik, boşanma, velayet ve evlat edinme koşulları, miras, mal rejimleri ve aile içi sorunlarda danışmanlık hizmetine ilişkin bilgiler içerir.

 • AEDYL207-Ailede değer Eğitimi

Ailenin temel gereksinimleri, psikososyal gelişim, değer kavramı, ailenin spirituel, sosyal ve kültürel değerleri, ahlak gelişimi, gelişim dönemlerine göre değerler ve ailede değer eğitimi konularında bilgiler içermektedir

 • AEDYL208-Evlilik ve aile danışmasında güncel konular

Evlilik ve aile psikolojinde geleneksel kuram ve yöntemlerin ötesinde son yıllarda alanın gündemine giren konulardan oluşacaktır. Aile ve evlilik psikolojinde hukuki, etik ve kültürel konular; evlilik ve aile psikolojinde eğitim ve profesyonel kriterler; aile ve çiftlere gelişimsel bakış; aile ve çiftlerde değişim süreci; evlilik, romantik ilişkiler ve ailelere ilişkin danışman tutum ve yanlılıklarının danışma sürecine etkisi; evlilik ve aile danışmasında araştırma ve hukuki değişimlerin kısa tarihçesi; evlilik ve aile terapisine feminist bakış; değişen ve globalleşen dünyanın evlilik ve aile terapilerine yansımaları; kısa sureli evlilik ve aile danışması gibi konular ele alınacaktır

 • AEDYL209-Ailede Kriz ve Krize Müdahale

Aile yaşamını önemli ölçüde etkileyebilecek kaza, ölüm, yangın veya diğer felaketler, eşlerden birinin işsiz kalması gibi travmatik olayların aileye etkisi, durumluk ve gelişimsel krizler, kriz ve krize müdahale gibi konularla, bir başka travmatik olay olan boşanmanın nedenleri ve sonuçları, çocuk üzerine etkileri, toplumsal boyutu ve boşanma sürecinde bireylere psikolojik destek sağlama gibi konuları içerir.

 

Brussels Capital University (Brüksel Başkent Üniversitesi), kollektif bir akademisyen çalışmanın ürünü olup uzaktan yani online eğitim veren bir yükseköğretim kurumudur. Brussels Capital University nin  online eğitime dayalı modeli Belçika başta olmak üzere  Avrupanın genelindeki farklı üniversitelerin alanında yetkin akademisyenleri tarafından desteklenmektedir. Brussels Capital University ,Belçika’nın sistematik ve başarılı eğitim sistemini online eğitim modeli ile dünya ülkelerine tanıtmak, üniversite eğitimini yerelden başlayıp globale yayarak öğrencilerini Avrupa Birliği standartlarında eğitmeyi amaçlayan kurumsal bir eğitim kurumudur..

Brussels Capital University, temsilcilik verilen ülkedeki eğitimlerin Belçika eğitim sistemine paralel online eğitim sistemi ile kendi ülkesindeki akademisyenler tarafından verilmesini amaçlamakta, ayrıca temsilcilik verilen ülkenin akademisyenleri ve öğrencileri  Brussels Capital University çatısı altında buluşarak üniversite eğitimine yeni bir yaklaşım getirmeyi hedeflemektedir.

Bundan da öte Brüssels Capital University çok önemli sosyal sorumluluk projelerininde sahibidir ve bu projelerin gerçekleşmesi için birçok sivil toplum kuruluşuyla işbirliği yapmaktadır..Bilindiği üzere bedensel engelliler ayrıca sosyal kısıtlamalardan dolayı yüksek öğrenimini tamamlayamayan önemli bir kesim ülkemizin ve dünyadaki gelişmekte olan ülkelerin önemli bir sosyal sorunudur..Bu dezavantajlı grupların yükseköğrenimini tamamlaması bu şekilde kişisel gelişim, meslek edinme ve sosyalleşme gibi kazanımlar elde etmelerİ Brussels Capital University nin temel kuruluş amaçları arasındadır.

Brussels Capital University

Brussels Capital University, kollektif bir akademisyen çalışmanın ürünü olup uzaktan yani online eğitim veren bir yükseköğretim kurumudur. Brussels Capital University nin online eğitime dayalı modeli Belçika başta olmak üzere Avrupanın genelindeki farklı üniversitelerin alanında yetkin akademisyenleri tarafından desteklenmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR
1. Kayıt dönemi ve kayıt için gerekli şartlar\evraklar nelerdir?
Ön lisans ve lisans bölümlerine kayıt yaptırmak için en az lise, yüksek lisans bölümlerine kayıt yaptırmak için en az lisans mezunu olma zorunluluğu bulunmaktadır.
Kayıt için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:
– Diploma ve transkript,
– Nüfus cüzdanı fotokopisi,
– İkametgâh belgesi,
– 4 adet fotoğraf.
2. Uzaktan eğitim nedir?
Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme yöntemlerine alternatif olarak hazırlanmış bir öğrenme metodudur. Bu metotta, öğrenciler için geliştirilmiş verimli programlar mevcuttur. Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal bir eğitim faaliyetidir. Böylece, öğrenim hayatına devam etmek isteyen öğrenciler, mekânsal değişiklik yapmadan bilişim teknolojileri aracılığıyla öğrenimlerine kolaylıkla devam edebilmektedirler.
3. Sınavlar ne şekilde yapılıyor?
Brussels Capital University’de sınıf geçme, sınav değil proje esasına dayanır. Öğrenciye belirli dönemlerde aldığı dersler üzerinden bir proje konusu verilir. Öğrencinin bu proje ödevleri puanlamaya tabi tutulur. Bu şekilde öğrencinin ders başarı durumu belirlenir. Bu yöntemle aynı zamanda öğrencilerin edinmiş oldukları bilgileri somut olarak kullanmaları istenir ve sağlanır.
4. Mezun olduğum takdirde YÖK denkliğim olacak mı?

Üniversite, birçok ülkede akredite edilmiş olup, T.C. kanun ve hükümlerine göre, uzaktan eğitim – Açıköğretim sisteminde ders veren bir kurum olduğu için ÜLKEMİZDE YÖK DENKLİĞİ YOKTUR. Aynı zamanda öğrenciye bu husus ile ilgili bir garanti verilmemektedir.

Programa kayıt yaptıran öğrencinin mezun olduktan sonra , bireysel başvuru ile YÖK Denkliği alması için istenen evraklaarla başvuru yapabilir Ancak bu işlem bireyin kendi inisiyatifinde olduğu için kurumumuz bu konuda herhangi bir güvence vermemektedir.

5. Brussels Capital University den mezun olmam halinde yutdışında yada Türkiye de vakıf üniversitelerinde yüksek lisans yapabilirmiyim.
Evet mezun olduğunuz takdirde geçerli kriterleri taşıdığınızı belgelendirdiğiniz yurtdışı üniversitelere yada Türkiyedeki vakıf üniversitelere yüksek lisans için başvurabilirsiniz
6. Yabancı dilde eğitim veriyor musunuz?
Brussels Capital UniversityTürkiye’de, Türkçe eğitim vermektedir. Brussels capital üniversity faliyetle olduğu A.B.D ,İngiltere ve Belçikada ise o ülkelerin geçerli resmi dillerinde eğitim verir. Ancak eğitim materyallerinde ve öğrenim kadrosundaki değişikliklerle gelecekte farklı dillerde eğitimler sunmak da hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

7. Aile ve Evlilik  psikolojisinde yüksek lisans yaparsam unvanım ne olur?

Aile ve Evlilik  psikolojisinde yüksek lisans yapınca unvanınız Uzman Aile ve Evlilik Danışmanı olur.

8. Devam zorunluluğu var mı?
Brussels Capital University’de devam zorunluluğu yoktur. Dersler istenilen zaman aralığında çalışılabilir. Bununla beraber ders takibi yapılmaktadır; ancak bitirilmeyen dersler için öğrencilere proje verilmemektedir. Bu sebeple öğrencinin dersleri aksatmadan çalışması çok önemlidir.
9. Eğitim materyalleri nelerdir?
Öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu temel materyaller, bilgisayar ve internet bağlantısıdır. Bu temel materyaller vasıtasıyla öğrenciler, BrusselsCapitalUniversity tarafından yönlendirilen dersleri takip etmektedir.
10. Sınıf ya da ders tekrarı var mı?
Öğrenci hazırladığı projeden yeterli oranda not almak durumundadır. Yeterli notu alamadığı sürece diğer dönemin derslerini alamayacaktır. Dolayısıyla, başarısız olma durumunda öğrenci, sonraki dönem aynı dersi yeniden alacak ve yeniden ödev hazırlayacaktır.
11. İki yıllık mezunlar için sınavsız geçiş imkânı sunuyor musunuz?
Evet. Öğrenci o zamana kadar gördüğü derslerden muaf tutularak geçiş yapması sağlanabilir.
12. Sizden alacağım lisans diplomamı yurt dışındaki üniversitelerden tanıyan var mı?
Üniversitemizden alınan diploma uluslar arası geçerliliği olan bir diplomadır. Yurt dışında benzer şekilde eğitim veren üniversitelerde geçerlidir ve bu üniversitelere master veya doktora programlarıyla ilgili başvuruda bulunabilir. Başvurulan üniversite öğrencilerin yeterliliklerine bakarak başvuruyu kabul eder veya etmeyebilir.
13. Direkt olarak Yüksek Lisans programlarına kayıt imkânım var mı?
Eğer başvuru yapacak öğrenci bir lisans diplomasına sahip ise yüksek lisans programlarına başvuru yapabilir. İlgilenilen yüksek lisans programının, bitirilen lisans programıyla ilişkili olması önerilir.
14. Üniversitenizde, ikinci üniversite olarak kayıt yaptırma imkânım var mı?
Evet. Özellikle herhangi bir lisans bölümünü bitirip çalışan insanlarımız, bu sayede hem okumak istedikleri başka bölümlerde öğrenip görebilecekler hem de iş hayatlarına devam edebileceklerdir.
15. İstediğim zaman kaydımı sildirme imkânım var mı?
Kayıt sildirme işlemi belli koşullar sağlandığı müddetçe mümkündür. Bu koşullar,Brussels Capital University Kayıt Sözleşmesi’nde açıkça beyan edilmiştir; ayrıca kayıt görüşmesi esnasında öğrencilere teferruatlı bir şekilde anlatılacaktır.
16. BCU neden ekonomik?
Uzaktan eğitim metodunda, maliyetler minimuma inmektedir. Bu da direkt olarak öğrencilere yansıtılmaktadır. Ayrıca BCU, bilinçli bir tercihle kar marjını oldukça asgarilere çekmiştir. BCU olarak ilk arzumuz, sosyal ve ekonomik sebeplerle okuyamayan kimselerin; ya da hâlihazırda çalışan fakat yeni bir bölüm daha okumak isteyen vatandaşlarımıza en cazip öğrenip imkânlarını sunabilmektir. Ayrıca öğrenci, uzaktan eğitimde, örgün eğitime harcadığı masraftan da muaf olmaktadır. Örneğin, şehir değiştirme masrafları, konaklama masrafları ve yol masrafları gibi.

• Taksitlerini üst üste 3 ay ödemeyen öğrencilerin kayıtları askıya alınır, 4 ay sistem tarafından otomatik olarak silinir. Fakat geçerli mazeret bildiren öğrencilerin durumu özel bir dilekçe ile ayrı değerlendirilir.
• Kayıt yaptıran bu ödeme koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır ve kaydı silindiğinde herhangi bir hak talep edemez.
• Eğitim ücretleri Belçika Merkez Ofisi tarafından euro üzerinden belirlenir.Fakat Türkiye ofisi tarafından kur sabitlenebilir ve bu ücret üzerinden kampanya veya burs indirimleri sağlanabilir.Kayıp yapildığı andaki kur baz alınır ve kur artışından öğrenciler etkilenmez.

ÖDEMELER KİŞİNİN ÖDEME ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞİR Mİ..
Evet ..kayıt şartlarını kabul edip ödeme kanusunda peşin veya taksitli ödemeler dışında kendi şahsi ekonomik durumuna göre ödeme yapacak kişilere şahsi ödeme tablosu çıkarılır.Bu muhasebe değartmanı ile öğrencimizin karşılıklı varacağı uzlaşının bir ödeme protokolüne bağlanmasıyla mümkün olmaktadır.Bu durumda kişi ilk aylar çok az bir bedelle ödemeye başlayıp ardından peşin yada toplu balon ödemeler yapabilir.Tek şart bunun önceden belirlenen bir takvime göre yapılmasıdır.
ÖDEME SEÇENEKLERİ VE ŞARTLARI NASILDIR..
Ödemeler, TL üzerinden tahsil edilir ve eğitim tarihinde yapılan anlaşma ile sabitlenir. Ödemelere dair muhtemel aksaklıklar konusunda tarafımızı önceden bilgilendirmeniz elbette önemlidir. Ödemelere KDV dahil olup, her ödemeniz için tarafınıza fatura verilir.
BURS İMKANLARI VE ORANLARI
Üniversitemiz başarılı olan öğrencilerin yanısıra engelli ve sosyal kısıtlılıktan dolayı yüksek öğrenim imkanı olmayan kişilere anlaşmalı olduğu ve protokol yaptığı sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla kayıt öncesi yada öğrenim sürecinin belli dönemlerinde burs imkanı sağlamaktadır..Burs imkanı şartları ve oranlarıyla ilgili bilgi ve formu eğitim danışmanlarımızdan talep edebilirsiniz.Burs imkanı yüzde 15 ila yüzde 80 oranında değişmekte bu oranı engel durumu ve oranı ile başarı ortalaması belirlemektedir..
ERKEN MEZUN OLUNABİLİRMİ..
Evet erken mezun olunabilir. Bu durum kredili sistemi uyguladığımız için mümkündür.Uluslararası standartları aşmamak koşuluyla öğrencilerimiz erken mezun olabilir..Online kredili sistem örgün eğitimin hantallığını sınıfa ve öğretmene bağlılığı ortadan kaldırdığı için öğrenci merkezli ilerleme imkanı verir .Buda sizin hızınıza ve performansınıza bağlı olarak normal zamandan çok daha kısa sürede mezun olmanızı sağlar.

BRUSSSELS CAPİTAL UNİVERSİTY
Ders işleme ve proje ödev hazırlama yöntemleri

Brussels capital university global bir online eğitim kurumu olarak dersleri temel olarak teknolojik imkanları kullanarak online verir.bunun yanısıra bölüm yada programa bağlı olarak nisbi oranda kendi merkez binasında örgün olarak verebilmektedir.genel olarak otomasyon sistemi bunun yanısıra danışman hocanın mail gönderimi ve video paylaşım sistemleride ders işlemede birer alternatif olarak kullanılırlar.kimi zaman ders içerikleri pdf veya word formatıylada öğrenciye gönderilerek derslerin hızlı ve etkin aktarılması sağlanır.bazı bölümlerin dersleri bütün yada parça olarak işlenecek kitapların listesinin verilmesi suretiyle işlenebilir.buna psikoloji bölümü dersleri örnek gösterilebilir.kimi zamanda bölüm sorumlusu ders notlarını çoğaltılması suretiyle öğrenciye aktarabilir.buradanda anlaşılacağı gibi brussels capital university çok çeşitli uzaktan eğitim modüllerini bünyesinde barındırmaktadır.
Sınav sistemi varmıdır alternatifi nedir

Üniversitemiz bünyesinde halihazırda sınav sistemi yoktur.refleksoloji bölümü hariç.sınav sisteminin hantallığı vede öğrenciye ciddi bir katkı sağlamadığı düşüncesi ve tecrübesi bizleri proje ödevi hazırlama yöntemini kullanmaya itmiştir.bu yöntemde öğrencinin araştırmaya ve daha fazla öğrenmeye ittiği tecrübemizle sabittir.proje ödevi verilen her ders için danışman hocanın belirlediği bir konuyu ödev olarak hazırlamaya dayalıdır.ödevin sınırlarını ve çerçevesini danışman hoca belirler.bu ödevden alınacak not ise sizin geçme notunuzu belirler.notlar sayısal olarak değil sayısal karşılığı olan sembol olarak verilir .

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

0
  0
  Sepetiniz
  Sepetiniz BoşMağazaya Git
  Konuşma Başlat
  Bize Ulaşın
  Eğitimlerimiz Hakkında Bilgi Almak İster misiniz? Konuşma Başlat butonuna tıklayarak hemen bir eğitim danışmanı ile WhatsApp konuşması başlatın.